Sadzimy i siejemy – realizacja projektu „Działam – doświadczam – odkrywam”.

Ekologia to słowo, które na przestrzeni ostatnich lat jest używane i odmieniane niemal w każdej formie i we wszystkich przypadkach. I bardzo dobrze, bo potrzeba zmian dotycząca ochrony i dbania o środowisko jest bardzo duża! Nasze przedszkole, poprzez przekazywanie treści proekologicznych, szerszenie wiedzy na temat szeroko pojętej ochrony przyrody  i włączanie się w różnorodne imprezy … Czytaj dalej Sadzimy i siejemy – realizacja projektu „Działam – doświadczam – odkrywam”.

Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno…

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy” Topienie Marzanny jest staropolskim zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny. Marzanna jest kukłą wykonaną głównie ze słomy albo siana, starych ubrań, tkanin, itp. Sama kukła jest symbolem zimy, zaś ceremonia jej utopienia według zwyczaju ma spowodować jej odejście, przebudzenie przyrody do życia i powodzenie w uprawie … Czytaj dalej Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno…