Wyjazd do Teatru Maska w Rzeszowie

W dniu 12 marca uczestniczyliśmy w wycieczce autokarowej wraz z grupą Niebieska do Teatru Maska w Rzeszowie. Dzieci obejrzały spektakl pt,, Wystarczy być’ w reżyserii Radosława Kasiukiewicza na podstawie książki „Nie każdy umiał się przewrócić” Toona Tellegena. To  bajka o przyjaźni, urocze postacie tj wiewiórka, mrówka, słoń w które wcielają się aktorzy Teatru, próbują zmierzyć się ze swoimi pragnieniami i dowiedzieć się, co w ich życiu jest najważniejsze, i co im daje radość. To opowieść o bezinteresownej przyjaźni, która jest i niczego nie oczekuje w zamian. Barwna scenografia, wspaniałe kostiumy, oprawa muzyczna zachwyciły małych widzów. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.

Zajęcia z lotnictwa

W dniu 11 kwietnia odbyły się w przedszkolu pierwsze z czterech zaplanowanych zajęcia dotyczące ,, lotnictwa”. Podczas których dzieci w ciekawy sposób poznały Prawo Archimedesa, obejrzały start balon modelarskiego z użyciem opalarki, dowiedziały się w jaki sposób otrzymujemy wodór oraz uczestniczyły w wielu doświadczeniach, eksperymentach, zabawach badawczych, działaniach praktycznych tj  budowanie łódek z papieru  związanych z powyższym tematem. Kontynuacja zajęć w dniach 7 maja, 21 maja oraz 11 czerwca pozwoli w ciekawy sposób przybliżyć dzieciom wiele zagadnień związanych z lotnictwem.

Świąteczne warsztaty z udziałem rodziców

Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych to wspaniała okazja do poznania przez dzieci polskich tradycji świątecznych. Dlatego też we wtorek 9 kwietnia w naszej grupie odbyły się warsztaty plastyczne, na których rodzice wraz z dziećmi przygotowali świąteczne ozdoby, a wspólna praca pozwoliła nam poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom którzy przyczynili się do ich przeprowadzenia i w tym dniu miło spędzili z nami przedświąteczny czas.

Spotkanie z leśnikiem

W Dniu 16 kwietnia w ramach projektu ,, Działam – doświadczam – odkrywam” nasze przedszkole odwiedził pan leśniczy z pobliskiego oddziału nadleśnictwa w Koniaczowie. W trakcie spotkania z dziećmi Pan Hubert zaprezentował dzieciom mundur oraz zapoznał dzieci z pracą leśnika. Celem spotkania było kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody, rozbudzenie zainteresowań dzieci pracą ludzi działających na rzecz przyrody.  Ciekawe opowieści leśnika przybliżyły dzieciom zagadnienia przyrodnicze. Pan Hubert opowiedział o sadzeniu lasu, przypomniała roślinność występującą w lesie oraz  poszerzył nasze wiadomości o ochronie drzew przed szkodnikami. Dzieci poznały budowę sadzonki oraz podstawowe zasady obowiązujące podczas sadzenia drzewek . A później to już przystąpiliśmy do działania. Wspólnie w przedszkolny ogrodzie zasadziliśmy kilka sztuk sadzonek drzewek.

Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań dzieci oraz zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody. Podczas tak ciekawej lekcji dzieci miały możliwość zadawania wielu pytań na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi.  Serdecznie dziękujemy panu leśniczemu za owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na kolejne.

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego „Przedszkolne rymowanie – Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”

W czwartek 25 kwietnia odbyło się rozstrzygnięcie VII edycji konkursu literacko-plastycznego „Przedszkolne rymowanie – Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”.

Konkurs ten organizowany jest przez nasze przedszkole, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Jarosławiu reprezentowaną przez Panią dyrektor Elżbietę Tkacz oraz Panem Krzysztofem Kubaszkiem – poetą, nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 7 w Jarosławiu.

Celem konkursu było integrowanie członków rodzin, wzmacnianie więzi rodzinnych, zintegrowanie środowisk przedszkolnych, rozwijanie wyobraźni,  zasobu słownictwa, mowy, myślenia, kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej, przekazywanie wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych.

Zadaniem konkursowym było napisanie wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, babcią, dziadkiem lub innymi członkami rodziny wiersza,  bajki, opowiadania lub rymowanki  o tematyce patriotycznej oraz narysowanie ilustracji do tekstu.

Na konkurs wpłynęło 33 prace z 10 placówek:

 • 2 prace z Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Marii Kownackiej,
 • 2 prace z Miejskiego Przedszkola nr 4,
 • 3 prace z Miejskiego Przedszkola nr 9 im. Jana Brzechwy,
 • 1 praca z Miejskiego Przedszkola nr 10,
 • 3 prace z Miejskiego Przedszkola nr 11,
 • 10 prac z Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori,
 • 2 prace ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego,
 • 4 prace ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon,
 • 1 praca ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Piotra Skargi,
 • 5 prac ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława Staszica.

Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło 7 nagród:

 • Izabela Pałys z rodzicami Pauliną i Hubertem z MP nr 3 – Kiedy jestem na spacerze,
 • Jakub Kożak z mamą Małgorzatą z MP nr 11 – Prawdziwy Polak,
 • Aleks Kowalski z mamą Justyną z MP nr 8 Montessori – Ważna lekcja patriotyzmu,
 • Grupa Pomarańczowa z MP nr 8 Montessori – Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna,
 • Zuzanna Halwa z mamą Joanną ze SP nr 5 – Moja lekcja historii – Święto Niepodległości,
 • Dominik Łacheta z mamą Małgorzatą ze SP nr 7 – Będę piłkarzem,
 • Karolina Machała z mamą Jolantą ze SP nr 7 – Czarodziejski dywan.

Pozostałe prace zostały wyróżnione.

Podczas czwartkowego finału dzieci z grupy Zielonej i Czerwonej zaprosiły wszystkich przybyłych Gości w podróż po Polsce. Zwiedzanie zaczęliśmy od naszego miasta Jarosławia, po czym przenieśliśmy się do stolicy, czyli Warszawy, potem odwiedziliśmy Kraków, następnie wędrowaliśmy po naszych pięknych, polskich górach, w końcu dotarliśmy nad nasze Bałtyckie Morze, później na Mazury, a na koniec zwiedziliśmy Śląsk. Wszystkie te piękne miejsca, o których opowiadały dzieci można było zobaczyć dzięki prezentacji multimedialnej. Przedszkolaki wykazały się umiejętnością czytania mapy, wskazywały na niej miejsca, o których mówiły. Informacje o charakterze geograficzno-historycznym na temat poszczególnych miejsc przeplatane były wierszami i piosenką „Za górami, za lasami”.

Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Tkacz oraz Panu Krzysztofowi Kubaszkowi za poświęcony czas i wieloletnią współpracę 🙂

III miejsce w konkursie

Urząd Miasta Jarosławia zorganizował  VI edycję „Konkursu plastycznego na kartkę świąteczną z motywem miasta Jarosławia – Wielkanoc 2019”.

Celem konkursu było:

 • wyłonienie najciekawszych projektów plastycznych o tematyce Świąt Wielkiej Nocy, które będą podstawą do stworzenia kartek świątecznych wysyłanych od Burmistrza Miasta Jarosławia,
 • propagowanie twórczości dzieci i młodzieży poprzez ukazanie nastroju Świąt Wielkanocnych,
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie wszystkim mieszkańcom Jarosławia możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Łącznie na konkurs wpłynęło aż 140 projektów, które były oceniane w IV kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz dorośli mieszkańcy naszego miasta.

W kategorii przedszkola nasz Kubuś Balawejder zajął III miejsce, z czego jesteśmy bardzo dumne.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 5 kwietnia w sali narad Ratusza. Nagrody wręczali: zastępca burmistrza Wiesław Pirożek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska i dyrektor Centrum Kultury i Promocji Tomasz Wywrót. Wszystkie nadesłane na konkurs pocztówki trafiły na wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry.

Gratulujemy Ci Kubusiu i życzymy dalszych sukcesów. BRAWO!!! 🙂 Gratulacje składamy również na ręce Rodziców 🙂