III miejsce w konkursie plastycznym dla Fabiana i Tomka!.

Rozwijanie zainteresowań dzieci przedszkolnych i ich zdolności, umiejętności jest bardzo ważnym zadaniem przedszkola. Nauczyciel powinien organizować takie sytuacje edukacyjne, w których dzieci mogłyby wykazać się swoimi umiejętnościami, bądź zdolnościami. Taką możliwość dają między innymi konkursy wokalne, recytatorskie, plastyczne, czy też literackie. Konkursy plastyczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Tym razem   do konkursu plastyczno- … Czytaj dalej III miejsce w konkursie plastycznym dla Fabiana i Tomka!.