Uczymy dzieci programować.

Program edukacyjny „Uczymy dzieci programować” ma na celu propagowanie wśród dzieci nauki programowania. Programowania można uczyć prawie codziennie wplatając je w aktywności dydaktyczne. Programowania można uczyć poprzez różne formy zajęć grupowych, zespołowych i indywidualnych. W grupie Pomarańczowej odbyło się już kilka zajęć z zakresu programowania, dzieci poznały Ozobota, poznały zasadę jego działania, stopniowo poznawały tablicę kodów graficznych ich znaczenie. Kodowanie odbywa się przy mocy sekwencji baw, więc dla starszych dzieci jak się okazało nie było to takie trudne. Niektórych bardzo pochłonęło rysowanie tras dla Ozobotów- jest to aktywność, która wymaga precyzji, więc przy okazji ćwiczona była intensywnienie grafomotoryka. Pierwsze zajęcia przeznaczono na oswojenie dziecka z nowym narzędziem – Ozobotem- dzieci rysowały wymyślone przez siebie trasy i szybko zauważyły, że robot podążą za linią, zmienia kolory w zależności od koloru podłoża, a niestety zatrzymuje się, kiedy trasa jest narysowana niedokładnie- jest to kontrola błędu. Przez cały rok będziemy realizować zajęcia nie tylko z programowania i robotyki, ale także z zakresu kompetencji cyfrowych poprzez  naukę mądrego i bezpiecznego użytkowania internetu, aby w przyszłości dzieci stały się mądrymi użytkownikami świadomymi jego możliwości, a przede wszystkim zagrożeń.