Doświadczamy, badamy, eksperymentujemy.

„Powiedz mi, a zapomnę,  pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać- a zrozumiem!”  Konfucjusz. Ważnym elementem nauki przez zabawę jest rozwój dziecięcej pasji odkrywania świata. Dzieci już od urodzenia są badaczami i odkrywcami, uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia ręką, sercem, głową, a wiek przedszkolny to najlepszy okres do poznawania świata różnymi zmysłami. Jednym ze sposobów zaspokojenia ciekawości poznawczej dzieci w tym wieku są zabawy badawcze i eksperymenty. Przyczyniają się one do wszechstronnego rozwoju dziecka, wywierają korzystny wpływ na różne sfery jego rozwoju. Poprzez tego typu działania dzieci m.in  stają się  kreatywne, poszerzają swoją wiedzę, rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania, a przy okazji dziecko uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań, samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków. Odkrywać, to znaczy wiedzieć to, co wszyscy wiedzą i myśleć tak, jak nikt dotąd nie myślał Albert Szent – Györgyi