Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami…

Już od kilku lat Jarosławski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II organizuje konkurs przeznaczony dla osób ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera, do udziału którego nasze przedszkole każdego roku również się włączało. Niebieskie Motyle, bo taką nazwę nosił wspomniany konkurs, w tym roku ze względu na pandemię nie mógł się odbyć, jednakże organizatorzy, aby dodać otuchy i wesprzeć wszystkie osoby dotknięte tym zaburzeniem zaprosili chętnych do podjęcia niecodziennego wyzwania, które miało na celu poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Iskierkę przyjaźni można było przekazać w bardzo prosty sposób – ubrać się na niebiesko, wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub wykonać inną, dowolną aktywność według własnej inwencji twórczej, zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebooku lub przesłać do organizatorów na podany adres mailowy –  ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI (nagrane lub napisane). Końcowym etapem akcji było nominowanie kolejnych osób, grup klasowych, oddziałów przedszkolnych lub innych instytucji właśnie po to, by iskierka nie zgasła i mogła krążyć dalej i dalej.

Grupa Zielona, nominowana przez Panią Anię – mamusię Mateuszka i Karolinki – absolwentów naszego przedszkola – również włączyła się w tą piękną i szlachetną akcję, przekazując w ten sposób solidarność, przyjaźń i wsparcie dla rodzin i osób z autyzmem. Zobaczcie sami jak na krótką chwilę staliśmy się Niebieskimi Motylami wspierając tych, którzy potrzebują naszej uwagi i zrozumienia.

Gimnastyka ważna sprawa!

Aktywność fizyczna jest potrzebna człowiekowi na każdym etapie rozwoju. Jest jednym z najważniejszych warunków zdrowego stylu życia. Jej intensywność warunkowana jest okresem życia, w którym człowiek się znajduje i w każdym z tych okresów spełnia ona inne funkcje.

Wiek przedszkolny jest najbardziej odpowiedni na różnorodne oddziaływania wychowawcze, ponieważ jest bardzo plastyczny i stanowi najlepszy czas na wpajanie nawyków i zainteresowań. Wykształcenie nawyku aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym należy do obowiązków rodziców i przedszkola. Rodzice i nauczyciele w przedszkolu powinni więc tak organizować czas, by dziecko mogło każdego dnia podjąć odpowiednią dla zdrowia dawkę ruchu. Dlatego też  podczas codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy dzieciom zabawy i zajęcia ruchowe, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju.

Wszelkie zabawy o charakterze ruchowym oprócz tego, że dostarczają koniecznej porcji ruchu pełnią też funkcje prozdrowotne i edukacyjne. Uczą współdziałania w grupie, przestrzegania reguł, uwrażliwiają na zachowanie bezpieczeństwa.