Gimnastyka ważna sprawa!

Aktywność fizyczna jest potrzebna człowiekowi na każdym etapie rozwoju. Jest jednym z najważniejszych warunków zdrowego stylu życia. Jej intensywność warunkowana jest okresem życia, w którym człowiek się znajduje i w każdym z tych okresów spełnia ona inne funkcje.

Wiek przedszkolny jest najbardziej odpowiedni na różnorodne oddziaływania wychowawcze, ponieważ jest bardzo plastyczny i stanowi najlepszy czas na wpajanie nawyków i zainteresowań. Wykształcenie nawyku aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym należy do obowiązków rodziców i przedszkola. Rodzice i nauczyciele w przedszkolu powinni więc tak organizować czas, by dziecko mogło każdego dnia podjąć odpowiednią dla zdrowia dawkę ruchu. Dlatego też  podczas codziennych zajęć w przedszkolu organizujemy dzieciom zabawy i zajęcia ruchowe, które przyczyniają się do ich wszechstronnego rozwoju.

Wszelkie zabawy o charakterze ruchowym oprócz tego, że dostarczają koniecznej porcji ruchu pełnią też funkcje prozdrowotne i edukacyjne. Uczą współdziałania w grupie, przestrzegania reguł, uwrażliwiają na zachowanie bezpieczeństwa.

 

Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami!

#challengeniebieskiemotyle2021

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu od kilku lat organizuje konkurs Niebieskie Motyle przeznaczony dla osób ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera. W tym roku ze względu na pandemię konkurs nie odbył się. Organizatorzy postanowili w inny sposób dodać otuchy osobom, którym autyzm utrudnia codzienne funkcjonowanie zapraszając Wszystkich do podjęcia radosnego wyzwania.  

Celem akcji było poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

Razem z Panią Anią zostałyśmy nominowane na Facebooku. Oczywiście wezwanie podjęłyśmy bardzo chętnie. Wspólnie z naszymi kochanymi przedszkolakami z grupy Czerwonej i Zielonej przekazałyśmy taką iskierkę przyjaźni.

Bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat uwrażliwiać dzieci na potrzeby drugiego człowieka, uczyć je tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, będzie to bowiem procentować w przyszłości. Często w przedszkolu poruszane są  tematy i zagadnienia z tym związane. Dlatego nasze przedszkolaki są zawsze chętne do tego, aby pomagać innym.

JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI!