Marzanno, Marzanno ty zimowa panno…

Dzieci z naszej grupy postanowiły wziąć udział w konkursie na najpiękniejszą Marzannę, zorganizowanym przez Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki. Po wykonaniu kukły, dzieci wytrwale pracowały wykonując ozdoby dla naszej Marzanny: rysowały motyle, wycinały biedronki, pszczoły, kwiaty, wtykały piórka, po to aby była najpiękniejsza ze wszystkich. I chyba się udało, a ich wysiłki zostały docenione i nagrodzone. Nagroda jaką otrzymaliśmy to suche pastele, farby akwarelowe i flamastrowe pieczątki. Dzieci od razu przystąpiły do testowania otrzymanych prezentów – na pewno będą one zachętą do poznawania różnych technik plastycznych i udziału w kolejnych konkursach. Gratulujemy!