V edycja Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków.

Okres przedszkolny to szczególny czas otwierania się ciekawskich dziecięcych oczu na świat. To też szczególny okres, kiedy ujawniają się pierwsze zainteresowania, zdolności , czy też predyspozycje, również w zakresie poznawania i rozumienia pojęć matematycznych . Przedszkole wychodzi naprzeciw  rozwijającym się w tym względzie potrzebom dzieci , niekiedy te potrzeby są bardzo specyficzne. Z myślą o dzieciach,  które wykazują zainteresowania matematyczne  nasze przedszkole już po raz piąty zorganizowało Olimpiadę Matematyczną Przedszkolaków.  W zmaganiach matematycznych wzięło udział po dwoje reprezentantów z każdej grupy przedszkolnej. Dzieci   w parach rozwiązywały zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, z powodzeniem radziły sobie z zadaniami , które swoją treścią znacznie wykraczały poza ramy podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  Dzieci bardzo cieszyły się, kiedy pokonywały coraz to trudniejsze zadania matematyczne. Niektóre zadania były bardzo emocjonujące, w przypadku niektórych uczestnicy musieli wykazać się kreatywnym podejściem do matematycznego problemu. Trzeba przyznać, że dzieci odniosły ogromny sukces. Gratulujemy! Dla każdego uczestnika Olimpiady przygotowano dyplomy i pamiątkowe książki.