Święta Majowe

W ostatnim czasie zajęcie w naszej grupie  poświęcone było świętom majowym: 1 maja- Święto Pracy, 2 maja- Dzień Flagi Narodowej oraz 3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć. W tym dniu rozmawialiśmySymbole narodowe – jak Flaga biało-czerwona, godło Polski z Białym orłem w koronie na czerwonym tle, poznaliśmy ,,Katechizm małego Polaka” Dzieci wykonały prace plastyczna w barwach biało-czerwonych. Na zakończenie zajęcia  dzieci wraz z paniami wybrały się na wirtualny  spacer pt.,,,Mój kraj to Polska- spacer po Warszawie” z obejrzeniem prezentacji multinedialnej dotyczącej ważnych miejsc naszej stolicy.

Święto Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi . Podczas zajęcia dzieci poznawały zasady, których należy przestrzegać, aby chronić środowisko naturalne, uczyły się poprawnego segregowania śmieci, rozwiązywały zagadki tematyczne, wyjaśniliśmy znaczenie pojęcia recykling, a także dzieci wykonały  pracę plastyczną ,, Planeta czysta  i planeta zanieczyszczona” Wszystkie te działania miały na celu podkreślenie, jak ważne jest nasze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony naszej planety. Starały się zrozumieć potrzebę dbania o środowisko naturalne człowieka, rozwijały poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi .

Realizacja Innowacji Pedagogicznej c.d

Jednym z przeprowadzonych zajęć w ramach realizacji innowacji była tematyka zarabiania pieniędzy i ich oszczędzania . Dlatego tez w okresie przedświątecznym wykonaliśmy wielkanocne koszyczki , które dzięki współpracy z rodzicami zostały przez rodziców zakupione i mogły stanowić świąteczną ozdobę wielkanocnego stoły, a dzieci w ten sposób uczą się świadomego i i czynnego udziału w planowaniu , kontrolowaniu i wydawaniu własnego budżetu , kształtowania nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz rozumienia, że ilość pieniędzy jest ograniczona. Dzięki współpracy i hojności ze strony Rodziców będziemy mogli wszystkie  zebrane pieniążki przeznaczyć na wyjście na lody dla dzieci – tak jak wspólnie z dziećmi ustaliliśmy na co wydamy zainwestowane z zakupionych koszyczków pieniążki.  Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i wsparcie.  

Realizacja Innowacji Pedagogicznej

W tym roku szkolnym jednym z podjętych działań w naszej grupie jest realizacja opracowanej Innowacji pedagogicznej pt. ,, Rozwijanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w powiązaniu z pedagogiką Marii  Montessori ”  Innowacja powstała z potrzeby edukacji dzieci na temat podstawowej wiedzy o zjawiskach ekonomicznych. Działania prowadzone w ramach innowacji mają za zadanie zachęcić  dzieci w wieku przedszkolnym do odkrywania podstaw ekonomii, tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania – w przyszłości – prawidłowych postaw konsumenta. Z własnego doświadczenia w pracy z dziećmi zauważam , że właściwie ukierunkowane przez nauczyciela i wspólne z dziećmi odkrywanie świata w pedagogice Marii Montessori pozwala dzieciom na podejmowanie działań uczenie się myślenia, planowania, obserwowania i wzbogacenia wiedzy na temat własnych możliwości. Jeżeli pozwoli się dzieciom na podejmowanie decyzji ,zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, wówczas staną się twórcze i odpowiedzialne, a także przedsiębiorcze. Mam nadzieje, że realizacja z dziećmi treści ujętych w niniejszym  programie przyczyni się do rozwinięcia wśród dzieci cech charakteryzujących ludzi przedsiębiorczych-przygotowanych do współdziałania, zdrowych emocjonalnie, zaradnych życiowo. Jednym z  celów powyższych zajęć jest  zapoznanie dzieci zapoznanie z historią i znaczeniem pieniądza, szukanie odpowiedź na pytanie skąd się biorą pieniądze, zapoznanie się z pojęciami „praca” i „zawód” ,nabywanie świadomości działania reklamy, zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego, zachęcanie do świadomego i czynnego udziału w planowaniu, kontrolowaniu i budowaniu własnego budżetu, nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania, kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, rozumienie , że ilość pieniędzy jest ograniczona, zdobywanie  i utrwalenie wiedzy dotyczącej sklepu, kupowania, zachowania się w sklepie Zaś jedną z procedur osiągania celów jest  przeprowadzenie z dziećmi  zabaw i zajęć o tematyce ekonomicznej z wykorzystaniem zgromadzonego zasobu pomocy edukacyjnych.

Dzień Tęczy

W miesiącu kwietniu obchodziliśmy Dzień Tęczy. Głównym celem zajęcia było  zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania tęczy , wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie, kształtowanie umiejętności analizowania zjawisk przyrodniczych i wiązania przyczyny ze skutkiem, rozbudzanie ciekawości i zainteresowań przyrodniczych. Dzieci wysłuchały opowiadania : B. Forma: ,,Tęcza” ,wyjaśniliśmy znaczenie  pojęcia  „tęcza” oraz dzieci dowiedziały się w jaki sposób powstaje tęcza. Podsumowaniem tematu było narysowanie przez dzieci barwnego  łuku powstającego na niebie wskutek załamania promieni Słońca w kroplach deszczu; rozszczepienia światła przez pryzmat.