Dzień Tęczy

W miesiącu kwietniu obchodziliśmy Dzień Tęczy. Głównym celem zajęcia było  zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania tęczy , wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk zachodzących w przyrodzie, kształtowanie umiejętności analizowania zjawisk przyrodniczych i wiązania przyczyny ze skutkiem, rozbudzanie ciekawości i zainteresowań przyrodniczych. Dzieci wysłuchały opowiadania : B. Forma: ,,Tęcza” ,wyjaśniliśmy znaczenie  pojęcia  „tęcza” oraz dzieci dowiedziały się w jaki sposób powstaje tęcza. Podsumowaniem tematu było narysowanie przez dzieci barwnego  łuku powstającego na niebie wskutek załamania promieni Słońca w kroplach deszczu; rozszczepienia światła przez pryzmat.