JAROSŁAWSKIE POLA NADZIEI

Jarosławskie Pola Nadziei to publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum w Jarosławiu. Głównym organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Akcja jest o tyle ważna, że w ciężkich dzisiejszych czasach uwrażliwia całe społeczeństwo na wzajemną pomoc w związku z boleśnie dotykającym nas problemem cierpienia, śmierci i trudnej sytuacji osób najbardziej potrzebujących – najczęściej w ostatnim stadium życia. Głównym celem akcji jest pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.

Nasze przedszkole po raz kolejny włączyło się do udziału w akcji. Wykonaliśmy piękne żonkile, które były rozprowadzane wśród rodzin naszych przedszkolaków w poszczególnych grupach.

Zebrane pieniądze włożyliśmy do oryginalnej puszki, którą dostaliśmy od organizatorów. Dzięki ofiarności rodziców oraz pracowników przedszkola udało nam się zebrać 807,25 zł. Zebrane pieniądze zanieśliśmy do Katolickiego Centrum Kultury przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Przywitał nas Archiprezbiter Jarosławski ks. Andrzej Surowiec, który serdecznie podziękował za włączenie się do akcji i poczęstował wszystkich słodkim upominkiem.

Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę.

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje – św. Jan Paweł II