MARSZ GODNOŚCI

6 maja w piątek na jarosławskim rynku odbyły się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. W ramach obchodów z siedziby Stowarzyszenia (ul. Wilsona 6) o godzinie 9:30 zwartą i bardzo liczną grupą wyruszył w kierunku rynku MARSZ GODNOŚCI, którego celem jest m.in. podkreślenie równych praw każdego człowieka, uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z niepełnosprawnościami, a także zwrócenie uwagi na bariery edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, itp., które uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia osobom z niepełnosprawnościami.

Wszyscy zebrani mieli na sobie pomarańczowe akcenty, ponieważ jest to kolor energii, żywotności, spontaniczności i pozytywnego nastawienia do życia a tego wszystkiego było pełno w piątek na jarosławskim rynku.

Nasze przedszkole również wzięło udział w tym wydarzeniu. Dzieci 5 i 6 letnie godnie go reprezentowały. Przedszkolaki dzielnie maszerowały ulicami miasta. Pokonując długi dystans dotarły z uśmiechem na twarzach na jarosławski rynek.