Zajęcia otwarte z udziałem Pani Dyrektor i nauczycieli.

We wtorek 24 maja w grupie Czerwonej odbyły się zajęcia otwarte z udziałem Pani Dyrektor oraz nauczycieli. Tematem zajęć był: Obieg wody w przyrodzie.

Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczenia: Kropelka wody. Dzieci mając zamknięte oczy mogły poczuć kropelkę wody na swoich dłoniach. Po czym  dyskutowały na temat tego jaka woda jest, do czego jest potrzebna. Następnie obejrzały krótki film edukacyjny, na podstawie którego mogliśmy stwierdzić, że woda nieustannie krąży w przyrodzie. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć wykonany przez nauczyciela model obiegu wody w przyrodzie. Na jego podstawie proces ten został omówiony przez chętne przedszkolaki. Na zakończenie dzieci wykonały eksperyment dotyczący tematu zajęć.