Skrzynia ekobadacza.

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w okresie wiosennym wygląda przepięknie, kwitnące drzewka, rozkwitnięte kwiaty i ich koloryt zachwycają. Dbałość o rośliny  na terenie ścieżki edukacyjnej jest naszym ważnym zadaniem. Dzieci mają możliwość nie tylko obserwowania roślin, ale przede wszystkim ich pielęgnowania. A do tego potrzebne są narzędzia i akcesoria. Stąd na terenie ścieżki pojawiła się duża skrzynia, którą nazwaliśmy skrzynią ekobadacza. A w niej zgromadziliśmy niezbędne narzędzia i przedmioty, które służyć  będą  dzieciom nie tylko do prac pielęgnacyjnych,  ale także do obserwacji, badań i eksperymentów przyrodniczych. Stąd w naszej skrzyni ekobadacza znalazły się zraszacze, konewki,  dziecięce narzędzia ogrodnicze : łopaty , grabki, miotły, a także menzurki, lejki, przyrządy do pobierania próbek  do badań, szkła powiększające itp. Są to niezbędne rzeczy , pozwalające dziecku aktywnie działać na terenie ścieżki i np. w tzw. przydomowym ogródku pielić, sadzić, spulchniać ziemię, podlewać , grabić, przycinać obumarłe części roślin. To pozwala dzieciom  stać się aktywnym odbiorcą przyrodniczej rzeczywistości. Jest to ogromnie ważne, a  poznawanie otaczającego środowiska przez dzieci   jest najpełniejsze poprzez aktywne działanie, doświadczanie i eksperymentowanie.