Wycieczka do biblioteki

O czytaniu książek dzieciom można by mówić wiele dobrego. Kiedy dziecko słucha czytanych tekstów wzbogaca zasób swojego słownictwa, rozmawiając z dorosłym o treści książki uczy się formułować zdania, zadawać pytania. Książki rozbudzają u dziecka ciekawość otaczającym światem, zachęcają do zgłębiania wiedzy na różne tematy. Wreszcie czytanie książek dziecku przez najbliższe mu dorosłe osoby zapewnia poczucie bliskości i bezpieczeństwa. Słuchanie książek przez dzieci wycisza je, wnosi spokój, w którym łatwiej maluszkowi skupić uwagę, łatwiej obserwować otoczenie.

Mając na względzie pożytki płynące z czytania książek i chcąc zachęcić dzieci do ich czytania  zorganizowałam  wycieczkę przedszkolaków do Biblioteki Publicznej w Jarosławiu. Pani bibliotekarka Aneta Zgryźniak poprowadziła lekcję biblioteczną prezentując dzieciom pracę w bibliotece. Taka wiedza w otoczeniu wielu książek łatwiej trafia do dzieci, jest ciekawsza. A kiedy jeszcze można osobiście stanąć z książką przed bibliotecznym „okienkiem”, to można mówić o atrakcji😊. Były jeszcze bajeczki, zagadki, rozmowy o książkach, o tym jak należy i nie należy z nimi postępować. Wszystkie przedszkolaki oglądały książki dla dzieci z ilustracjami, potem zanosiły je do okienka, żeby pani bibliotekarka za pomocą urządzenia mogła odczytać kod każdej z nich.  Dzieci poznały również dział książek dla najmłodszych.

To było bardzo pozytywne i pouczające doświadczenie.