Jak minął nam rok szkolny?

Rok szkolny 2021/22 dobiega końca. I jak zawsze robimy podsumowania. Było ciekawie i  inspirująco. Dzieci podejmowały rożne wyzwania o różnym stopniu trudności. W toku różnych aktywności w przedszkolu i poza nim , poprzez udział w różnych inicjatywach, przedsięwzięciach i   konkursach rozwijały swój potencjał i bogaciły kompetencje w różnych obszarach rozwojowych. Pięknie  układała się też współpraca ze środowiskiem lokalnym,  a także z rodzicami. Poniżej  relacja fotograficzna z ważniejszych wydarzeń z  życia przedszkolnego.