Wskazówki dla Rodziców dotyczące podjęcia decyzji w związku z zachodzącą potrzebą dotyczącą przebadania dziecka w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

  1. Przekazanie przez nauczyciela rodzicom wszelkich informacji na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  2. W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej rodzic pytany jest o zgodę przed każdym planowanym działaniem wobec dziecka.
  3. Bardzo ważną role w zdiagnozowaniu dziecka ma znaczenie czasu ,w zapobieganiu i zmniejszaniu problemów dziecka. Im szybciej zdiagnozujemy dziecko, tym szybciej pomożemy mu przezwyciężyć lub zminimalizować trudności.
  4. Nauczyciel mający na uwadze dobro dziecka zawsze stara się mu pomóc, trudno jest dziecku bez dodatkowej pomocy, dobro dziecka polega na zdiagnozowaniu jego problemu.
  5. Rodzic powinien być świadomy jakie korzyści płyną ze zdiagnozowania dziecka. Ważne jest zrozumienie zaleceń, działań dotyczących wspomagania, dostosowaniach związanych z otrzymaniem diagnozy
  1.  Pamiętajmy, że zawsze obowiązuje dyskrecja i delikatność osób pracujących z dzieckiem.
  2. Rodzice mają  prawo do diagnozy i dostosowania pracy  do indywidualnych  potrzeb swojego dziecka.
  3. Najbardziej boimy się nieznanego dlatego też rodzic ma  prawo wiedzieć jak wygląda badanie, poznać jego przebieg.

Wymienione działania powinny pomóc Rodzicom w przezwyciężeniu obaw a jednocześnie utwierdzeniu w przekonaniu odnośnie słuszności podjętych działań w celu pogłębionej diagnozy pedagogicznej swojego dziecka.