Domowe Montessori – praktyczne rady jak wspierać rozwój mowy dziecka.

 1. Mówiąc do dziecka jak najczęściej
 2. Słuchając – obserwujmy dziecko i podążajmy za nim
 3. Powtarzając treść w poprawnej formie
 4. Czytając!
 5. Śpiewając, powtarzając wierszyki, wyliczanki
 6. Naśladując odgłosy
 7. Bawiąc się!
 8. Nie krytykując i nie porównując

A oto propozycje ćwiczeń do realizowania z dzieckiem w domu:

 1. Zabawy i ćwiczenia prowokujące do samodzielnego, samorzutnego wypowiadania się w oparciu o treść opowiadania, wiesza lub obejrzanej bajki lub na podstawie ilustracji.
 2. Przedstawianie treści obrazka – nazywanie osób, przedmiotów, czynności, relacji, stosunków przestrzennych.
 3. Ćwiczenia fleksyjne np. „Czego brakuje?”
 4. Ćwiczenia i zabawy językowe wzbogacające mowę o określenia dotyczące stosunków miedzy przedmiotami i czynnościami, stosunków jakościowych i ilościowych – stosowanie określeń typu nad, pod, obok, za, przed itp.
 5. Zabawy zmysłowo – werbalne np. zgadywanki.
 6. Zabawy słownikowe – rozszerzanie pojęć ogólnych np. spodnie, kurtka, czapka, sweter to…. ubrania , a motor, skuter, tramwaj, samolot to ….. pojazdy.
 7. Opowiadanie historyjek obrazkowych.
 8. Opisywanie np. lalki, domu, pokoju, co widać za oknem.
 9. Układanie zdań w związku z jakimś konkretnym przedmiotem.
 10. Wyodrębnianie elementów akcji „Co robi mama?”
 11. Dobieranie obrazków do słyszanej treści.
 12. Zabawy w kończenie zdania „Biorę kredki, karton, bo …” „Gdybym była czarodziejką to…”
 13. Zabawy słowne wdrażające do stosowania prawidłowych konstrukcji składniowych np. zabawy w pytania i odpowiedzi , „zabawy telefoniczne”.
 14. Określanie np. związku przedmiotu z czynnością np.  żelazko – prasowanie itp. pralka – pranie.
 15. Dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych na obrazkach– wyjaśnianie niedorzeczności
 16. Rozmowy na podstawie obrazka np. „Powiedz co się stało?, „Dlaczego tak się stało?”, dostrzeganie i wyjaśnianie przyczyny i skutku.
 17. Bogacenie słownictwa o wyrazy wieloznaczne, bliskoznaczne, zdrobnienia.
 18. Wyliczanki, rymowanki.
 19. Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej:

– wyodrębnianie zdań w mowie,

– wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,

– wyodrębnianie sylab w wyrazach,

– wyodrębnianie głosek w wyrazach;

– ćwiczenia pamięci słuchowej i słownej: nauka na pamięć wierszyków i rymowanek, powtarzanie ciągów dźwiękowo –  słownych.

                                                                                 Agnieszka Molter