Laureaci konkursu literacko- plastycznego „Prawda, dobro, piękno oczami małego dziecka”.

„Prawda, dobro i piękno oczami małego dziecka” to temat przewodni nie tylko międzyprzedszkolnego konkursu plastyczno – literackiego, ale także planu rocznego przedszkola.  Ważne jest , aby organizować dzieciom takie sytuacje edukacyjne, które  przybliżą im świat wartości. A przedszkole jest przecież doskonałą przestrzenią do odkrywania  tych bardzo cennych wartości. Uczenie dzieci i pokazywanie im  uniwersalnych wartości jest niezbędne, aby w przyszłości mogły dokonywać odpowiednich wyborów i decyzji w różnych obszarach ich aktywności, i żeby tym wyborom i decyzjom przyświecały wartości. W przedszkolu niemalże każda sytuacja dnia codziennego uczy dzieci jak   postępować, aby nie przekraczać granic wolności drugiego dziecka. To też działania charytatywne nastawione na pokazanie potrzeb potrzebujących, to także uczenie postaw prospołecznych, empatii, szacunku do drugiego człowieka. Służą temu opowiadania o wysokich walorach wychowawczych, analiza obrazków sytuacyjnych,  odgrywanie scenek dramowych, to  także nauka krytycznego myślenia, co jest dobre, a  co złe. To również rozwiązywanie problemów np. przedstawionych na obrazkach. To wszystko ma ogromny wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny przedszkolaka i jest wychowaniem do wartości. Dzieciom trzeba dostarczać odpowiednich wzorców, aby potem mogły kierować się nimi w życiu dorosłym.  

Konkurs literacko plastyczny „ Prawda, dobro i piękno oczami małego dziecka” był niejako podsumowaniem działań przedszkola w zakresie uczenia dzieci wartości uniwersalnych. Dzieci na bazie własnych doświadczeń i zgromadzonej wiedzy mogły odnieść się w formie plastycznej  i literackiej do tych wartości.  Powstały piękne  prace, dzieci odniosły się do przykładów  dotyczących prawdy, piękna i dobra  w literaturze, inne dzieci we właściwy dla siebie sposób interpretowały ten temat.  Laureatami konkursu zostali :

w kategorii plastycznej

I miejsce: Filip Pigan – grupa Żółta

II miejsce: Helena Baran, Milena Bąk, Jerzy Kluz – grupa Pomarańczowa  

W kategorii literackiej :

II miejsce Nikodem Motyka – grupa Czerwona

III miejsce Grupa Zielona ( praca zbiorowa)

Wyróżnienie otrzymała Malwina Walania z Grupy Niebieskiej.

Wszystkim uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy. BRAWO!

Bal karnawałowy.

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień radości i uśmiechu. Tego dnia od rana było widać spore podekscytowanie wśród dzieci. Rano dzieci zobaczyły pięknie ustrojoną salę gotową na bal, wirowały białe i srebrne baloniki  i  serpentyny, a na tle granatowej tkaniny pojawiały się białe śnieżynki. Dzieci zaprezentowały się w rozmaitych kostiumach, było bardzo kolorowo. Przebrane były za różne postacie z bajek: można było spotkać wróżki, księżniczki, syrenkę , Bellę, motylka, pajacyka, biedronki, a wśród chłopców  policjanta, strażaka, pirata, rycerza, Spidermena. Nie sposób wszystkich tu wymienić. Do prowadzenia balu zaprosiliśmy Pana Dominika, który na co dzień prowadzi zajęcia umuzykalniające. Wystąpił w roli wodzireja, który przygotował dla dzieci wiele zabaw, w tym pokaz mody karnawałowej. Jak zawsze było wesoło, wszyscy bawili się doskonale. Kiedy czas zabawy dobiegł końca wszyscy z  żalem opuszczali balową salę. Podczas zabawy wszystkim towarzyszyły wyśmienite humory, każdy znalazł dla siebie coś, co wywoływało na twarzach wiele radości ze wspólnej zabawy.

Domowe Montessori – kilka rad dla Rodziców dzieci nieśmiałych.

 • Pamiętajmy, że nadmierna opiekuńczość troskliwość i permanentne  kontrolowanie dzieci utrudnia zdobycie samodzielności i niezależności.
 • Dziecko mało samodzielne trudniej nawiązuje kontakty z rówieśnikami.
 • Dajmy dzieciom więcej czasu na poradzenie sobie z problemem np. z dzieckiem, które wyrwało mu z ręki zabawkę, nie wyręczajmy dzieci, nie reagujmy od razu, wkroczmy wtedy, kiedy naprawdę jest to konieczne.
 • Bawmy się z dziećmi w domu w inscenizowanie zabaw.
 • Pomagamy dzieciom nawiązywać kontakty z innymi, pomagajmy dzieciom organizować spotkania z rówieśnikami np. wspólną zabawę, celebrowanie urodzin, imienin, ważnych wydarzeń w życiu dziecka.
 • Zachęcajmy dzieci do zabawy i innej działalności poprzez ukazanie efektów lub korzyści z niej płynących, można powiedzieć „zobaczysz to będzie świetna zabawa, wszyscy będą się wesoło bawić”.
 • Zachęcajmy również poprzez uświadomienie roli dziecka nieśmiałego, np. można powiedzieć „bez ciebie ta zabawa nie będzie taka fajna”.
 • Zachęcajmy poprzez przyznanie roli np. „tylko ty możesz być tym odważnym rycerzem”.
 • Uczymy różnych form grzecznościowych, wymagajmy, aby dzieci stosowały je na co dzień.
 • Okazujmy naszym dzieciom uczucia, pielęgnujmy rodzinne więzi.
 • Uświadamiajmy dzieciom ich mocne strony i ich umiejętności oraz organizujmy sytuacje, w których mogłyby je eksponować.
 • Wzmacniajmy dzieci pozytywnie.
 • Uczmy dzieci dzielenia się z innymi, pomagania im.
 • Nie zapominajmy, że dzieci ciągle nas obserwują i naśladują –  sami bądźmy otwarci, pogodni, optymistycznie nastawieni!!!

        

Domowe Montessori – praktyczne rady jak wspierać rozwój mowy dziecka.

 1. Mówiąc do dziecka jak najczęściej
 2. Słuchając – obserwujmy dziecko i podążajmy za nim
 3. Powtarzając treść w poprawnej formie
 4. Czytając!
 5. Śpiewając, powtarzając wierszyki, wyliczanki
 6. Naśladując odgłosy
 7. Bawiąc się!
 8. Nie krytykując i nie porównując

A oto propozycje ćwiczeń do realizowania z dzieckiem w domu:

 1. Zabawy i ćwiczenia prowokujące do samodzielnego, samorzutnego wypowiadania się w oparciu o treść opowiadania, wiesza lub obejrzanej bajki lub na podstawie ilustracji.
 2. Przedstawianie treści obrazka – nazywanie osób, przedmiotów, czynności, relacji, stosunków przestrzennych.
 3. Ćwiczenia fleksyjne np. „Czego brakuje?”
 4. Ćwiczenia i zabawy językowe wzbogacające mowę o określenia dotyczące stosunków miedzy przedmiotami i czynnościami, stosunków jakościowych i ilościowych – stosowanie określeń typu nad, pod, obok, za, przed itp.
 5. Zabawy zmysłowo – werbalne np. zgadywanki.
 6. Zabawy słownikowe – rozszerzanie pojęć ogólnych np. spodnie, kurtka, czapka, sweter to…. ubrania , a motor, skuter, tramwaj, samolot to ….. pojazdy.
 7. Opowiadanie historyjek obrazkowych.
 8. Opisywanie np. lalki, domu, pokoju, co widać za oknem.
 9. Układanie zdań w związku z jakimś konkretnym przedmiotem.
 10. Wyodrębnianie elementów akcji „Co robi mama?”
 11. Dobieranie obrazków do słyszanej treści.
 12. Zabawy w kończenie zdania „Biorę kredki, karton, bo …” „Gdybym była czarodziejką to…”
 13. Zabawy słowne wdrażające do stosowania prawidłowych konstrukcji składniowych np. zabawy w pytania i odpowiedzi , „zabawy telefoniczne”.
 14. Określanie np. związku przedmiotu z czynnością np.  żelazko – prasowanie itp. pralka – pranie.
 15. Dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych na obrazkach– wyjaśnianie niedorzeczności
 16. Rozmowy na podstawie obrazka np. „Powiedz co się stało?, „Dlaczego tak się stało?”, dostrzeganie i wyjaśnianie przyczyny i skutku.
 17. Bogacenie słownictwa o wyrazy wieloznaczne, bliskoznaczne, zdrobnienia.
 18. Wyliczanki, rymowanki.
 19. Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy słuchowej:

– wyodrębnianie zdań w mowie,

– wyodrębnianie wyrazów w zdaniu,

– wyodrębnianie sylab w wyrazach,

– wyodrębnianie głosek w wyrazach;

– ćwiczenia pamięci słuchowej i słownej: nauka na pamięć wierszyków i rymowanek, powtarzanie ciągów dźwiękowo –  słownych.

                                                                                 Agnieszka Molter

Domowe Montessori- jak rozwijać koncentrację przedszkolaka i jak zorganizować otoczenie które pozwoli na większe skupienie.

Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi na konkretnej czynności. W pierwszym okresie życia, podobnie jak pamięć, ma charakter mimowolny – dzieci od urodzenia potrafią kierować swoją uwagę w stronę światła, hałasu czy kolorowego obiektu – jest to jednak automatyczny odruch. Dopiero z czasem (od ok. 3 roku życia) dziecko uczy się świadomie kierować i utrzymywać swoją uwagę na wybranym obiekcie. Wymagana jest do tego jeszcze jedna umiejętność: ignorowanie dystraktorów np. grające w tle radio lub włączony telewizor dla małego dziecka mogą być dużym utrudnieniem.

Koncentracja uwagi to bardzo ważna umiejętność, jednak podatna na różne zakłócenia. Zdarza się, że sami – zupełnie nieświadomie – utrudniamy dzieciom rozwijanie tej umiejętności poprzez przestymulowanie: tu kolorowa piłka, tu grająca zabawka, tam krzyk siostry i włączony telewizor… Mózg małego dziecka nie jest w stanie uporać się z wszystkimi napływającymi bodźcami.

Jak długo dziecko jest się w stanie skoncentrować?

3 i 4 latki potrafią bawić się już ok. 20 minuta podczas zajęć przedszkolnych ich uwaga utrzymuje się ok. 10 minut

Dzieci w ostatniej grupie przedszkolnej (5-6 lat) potrafią bawić się w skupieniu aż 40 minut, a przez ok., 20 min. są w stanie uczestniczyć w zajęciach, wykorzystujących uwagę dowolną.

Aby dziecko mogło ćwiczyć koncentrację uwagi, potrzebuje:

 • spokoju,
 • ciszy (na ile to możliwe),
 • ograniczonego kontaktu z elektroniką!!!
 • wypoczynku po zabawie.

Dzięki uważności dziecko zyska:

 • umiejętność koncentracji uwagi
 • lepszą zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, napięciem, frustracją
 • spadek dolegliwości takich, jak: zmęczenie, choroby, niepokój
 • wzrost poziomu energii i odczuwania radości
 • polepszenie relacji z innymi dziećmi i rodzicami

Największym darem, jaki możesz podarować Twojemu dziecku (i sobie) jest dar uważności.

Warto pracować z dzieckiem i ćwiczyć pewne umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, a także sprzyjają procesowi koncentracji uwagi. Należą do nich:

 • umiejętność słuchania 
 • umiejętność czekania 
 • umiejętność utrzymywania porządku 
 • umiejętność opowiadania
 • systematyczność umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami
 • umiejętność dokonywania wyboru

Proponowane poniżej ćwiczenia, gry i zabawy wpływają na poprawę koncentracji uwagi. Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny, daje dziecku wiele radości i przyjemności, rozwija jego umiejętności, ćwiczy pokonywanie pojawiających się trudności oraz utrwala zdobywane wiadomości.

Zabawy,  które można stosować w domu z dzieckiem poprawiające jego koncentrację to: gry planszowe, mozaiki, puzzle, wszelkie układanki, budowanie /konstruowanie z klocków, przewlekanie, segregowanie, zabawy typu : co się zmieniło ?, czego brakuje?, co będzie dalej? kto pierwszy znajdzie?, pisanie na plecach, co to za dźwięk?, zabawy  w worek niespodzianek- dotykowe rozpoznawanie przedmiotów. Poświęćmy czas swojemu dziecku!.

Jak rozwijać koncentrację przedszkolaka i jak zorganizować otoczenie, które pozwoli na większe skupienie.

Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi na konkretnej czynności. W pierwszym okresie życia, podobnie jak pamięć, ma charakter mimowolny – dzieci od urodzenia potrafią kierować swoją uwagę w stronę światła, hałasu czy kolorowego obiektu – jest to jednak automatyczny odruch. Dopiero z czasem (od ok. 3 roku życia) dziecko uczy się świadomie kierować i utrzymywać swoją uwagę na wybranym obiekcie. Wymagana jest do tego jeszcze jedna umiejętność: ignorowanie dystraktorów np. grające w tle radio lub włączony telewizor dla małego dziecka mogą być dużym utrudnieniem.

Koncentracja uwagi to bardzo ważna umiejętność, jednak podatna na różne zakłócenia. Zdarza się, że sami – zupełnie nieświadomie – utrudniamy dzieciom rozwijanie tej umiejętności poprzez przestymulowanie: tu kolorowa piłka, tu grająca zabawka, tam krzyk siostry i włączony telewizor… Mózg małego dziecka nie jest w stanie uporać się z wszystkimi napływającymi bodźcami.

Jak długo dziecko jest się w stanie skoncentrować?

3 i 4 latki potrafią bawić się już ok. 20 minuta podczas zajęć przedszkolnych ich uwaga utrzymuje się ok. 10 minut

Dzieci w ostatniej grupie przedszkolnej (5-6 lat) potrafią bawić się w skupieniu aż 40 minut, a przez ok., 20 min. są w stanie uczestniczyć w zajęciach, wykorzystujących uwagę dowolną.

Aby dziecko mogło ćwiczyć koncentrację uwagi, potrzebuje:

 • spokoju,
 • ciszy (na ile to możliwe),
 • ograniczonego kontaktu z elektroniką!!!
 • wypoczynku po zabawie.

Dzięki uważności dziecko zyska:

 • umiejętność koncentracji uwagi
 • lepszą zdolność radzenia sobie z negatywnymi emocjami, napięciem, frustracją
 • spadek dolegliwości takich, jak: zmęczenie, choroby, niepokój
 • wzrost poziomu energii i odczuwania radości
 • polepszenie relacji z innymi dziećmi i rodzicami

Największym darem, jaki możesz podarować Twojemu dziecku (i sobie) jest dar uważności.

Warto pracować z dzieckiem i ćwiczyć pewne umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, a także sprzyjają procesowi koncentracji uwagi. Należą do nich:

 • umiejętność słuchania 
 • umiejętność czekania 
 • umiejętność utrzymywania porządku 
 • umiejętność opowiadania
 • systematyczność umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami
 • umiejętność dokonywania wyboru

Proponowane poniżej ćwiczenia, gry i zabawy wpływają na poprawę koncentracji uwagi. Wspólne spędzanie czasu z dzieckiem zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny, daje dziecku wiele radości i przyjemności, rozwija jego umiejętności, ćwiczy pokonywanie pojawiających się trudności oraz utrwala zdobywane wiadomości.

Zabawy,  które można stosować w domu z dzieckiem poprawiające jego koncentrację to: gry planszowe, mozaiki, puzzle, wszelkie układanki, budowanie /konstruowanie z klocków, przewlekanie, segregowanie, zabawy typu : co się zmieniło ?, czego brakuje?, co będzie dalej? kto pierwszy znajdzie?, pisanie na plecach, co to za dźwięk?, zabawy  w worek niespodzianek- dotykowe rozpoznawanie przedmiotów. Poświęćmy czas swojemu dziecku!. Warto -takie wspólne chwile wypełnione zabawą sprzyjają także rozwojowi poznawczemu i  emocjonalnemu dziecka.

Źródło: Internet