Budżet Obywatelski 2020 – wyniki głosowania

Kochani Rodzice oraz wszyscy inni przyjaciele naszego przedszkola! Bardzo serdecznie DZIĘKUJEMY za każdy oddany głos dla naszego projektu realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Dzięki Waszemu wsparciu przedszkole dysponuje zmodernizowanym placem zabaw o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej przeznaczonym do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą. Zamontowane urządzenia dostarczają dzieciom wielu wrażeń zmysłowych, sprzyjają ogólnemu rozwojowi dzieci niepełnosprawnych na miarę … Czytaj dalej Budżet Obywatelski 2020 – wyniki głosowania

Działam, doświadczam, odkrywam

„Działam, doświadczam, odkrywam” – Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”. Wzięliśmy udział w IX edycji konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii ogłoszonego przez GAZ-SYSTEM na najlepszy projekt ekologiczny. Celem konkursu było dofinansowanie realizacji autorskiego projektu na podtrzymanie … Czytaj dalej Działam, doświadczam, odkrywam

Jak pomagać dzieciom nieśmiałym zdobywać umiejętności społeczne? Rozwój społeczny dziecka w pedagogice Marii Montessori.

„Nie wolno pozostawić przypadkowi kwestii gdzie i jak się dziecko wychowuje. Podstawowym pytaniem pedagogicznym, a zwłaszcza dydaktycznym jakie stawiała sobie Maria Montessori  było jak stworzyć otoczenie sprzyjające rozwojowi dziecka, aby potem pozwolić mu się w tym otoczeniu swobodnie rozwijać  i tym sposobem dopomóc dziecku  w stawaniu się samodzielnym”. W przypadku dzieci nieśmiałych warunki  społeczne w … Czytaj dalej Jak pomagać dzieciom nieśmiałym zdobywać umiejętności społeczne? Rozwój społeczny dziecka w pedagogice Marii Montessori.

Szukajmy drogi do naszych dzieci

Przyglądaj się dziecku jak komuś, kto odbywa ciężką wspinaczkę pod wysoką górę. Zauważaj jego mocne strony. Naucz się słuchać. Szanuj uczucia swojego dziecka. Każdego dnia doceń coś, co dziecko zrobi dobrze. Dziel się z dzieckiem swoimi uczuciami. Bądź stanowczy pomagając dziecku w dokonywaniu zdrowych wyborów. Zacieśnij więź między domem a przedszkolem (szkołą). Dziel się z … Czytaj dalej Szukajmy drogi do naszych dzieci

Rozwój mowy dziecka według M. Montessori

Według Montessori słowo to podstawa dla rozwoju kultury, ponieważ buduje ono wspólnotę myśli i kształtuje się wraz z ludzkim myśleniem. Słowo służy do nazywania zaobserwowanych faktów, a mowa stanowi przejaw zdolności intelektualnych ludzkiego ducha. Świadczy o tym, pisze Montessorii, chociażby fakt, że do wytworzenia ludzkiej mowy wykorzystano tylko nieliczne dźwięki, które mogą być zestawiane na … Czytaj dalej Rozwój mowy dziecka według M. Montessori