JAROSŁAWSKIE POLA NADZIEI

Jarosławskie Pola Nadziei to publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum w Jarosławiu. Głównym organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Akcja jest o tyle ważna, że w ciężkich dzisiejszych czasach uwrażliwia całe społeczeństwo na wzajemną pomoc w związku z boleśnie dotykającym nas problemem cierpienia, śmierci i trudnej sytuacji osób najbardziej potrzebujących – najczęściej w ostatnim stadium życia. Głównym celem akcji jest pozyskanie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.

Nasze przedszkole po raz kolejny włączyło się do udziału w akcji. Wykonaliśmy piękne żonkile, które były rozprowadzane wśród rodzin naszych przedszkolaków w poszczególnych grupach.

Zebrane pieniądze włożyliśmy do oryginalnej puszki, którą dostaliśmy od organizatorów. Dzięki ofiarności rodziców oraz pracowników przedszkola udało nam się zebrać 807,25 zł. Zebrane pieniądze zanieśliśmy do Katolickiego Centrum Kultury przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu. Przywitał nas Archiprezbiter Jarosławski ks. Andrzej Surowiec, który serdecznie podziękował za włączenie się do akcji i poczęstował wszystkich słodkim upominkiem.

Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę.

Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje – św. Jan Paweł II

 

Święta Majowe

W ostatnim czasie zajęcie w naszej grupie  poświęcone było świętom majowym: 1 maja- Święto Pracy, 2 maja- Dzień Flagi Narodowej oraz 3 maja Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. To wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych, kształtowania pozytywnych postaw i uczuć. W tym dniu rozmawialiśmySymbole narodowe – jak Flaga biało-czerwona, godło Polski z Białym orłem w koronie na czerwonym tle, poznaliśmy ,,Katechizm małego Polaka” Dzieci wykonały prace plastyczna w barwach biało-czerwonych. Na zakończenie zajęcia  dzieci wraz z paniami wybrały się na wirtualny  spacer pt.,,,Mój kraj to Polska- spacer po Warszawie” z obejrzeniem prezentacji multinedialnej dotyczącej ważnych miejsc naszej stolicy.

Święto Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi . Podczas zajęcia dzieci poznawały zasady, których należy przestrzegać, aby chronić środowisko naturalne, uczyły się poprawnego segregowania śmieci, rozwiązywały zagadki tematyczne, wyjaśniliśmy znaczenie pojęcia recykling, a także dzieci wykonały  pracę plastyczną ,, Planeta czysta  i planeta zanieczyszczona” Wszystkie te działania miały na celu podkreślenie, jak ważne jest nasze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony naszej planety. Starały się zrozumieć potrzebę dbania o środowisko naturalne człowieka, rozwijały poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi .

Realizacja Innowacji Pedagogicznej c.d

Jednym z przeprowadzonych zajęć w ramach realizacji innowacji była tematyka zarabiania pieniędzy i ich oszczędzania . Dlatego tez w okresie przedświątecznym wykonaliśmy wielkanocne koszyczki , które dzięki współpracy z rodzicami zostały przez rodziców zakupione i mogły stanowić świąteczną ozdobę wielkanocnego stoły, a dzieci w ten sposób uczą się świadomego i i czynnego udziału w planowaniu , kontrolowaniu i wydawaniu własnego budżetu , kształtowania nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi oraz rozumienia, że ilość pieniędzy jest ograniczona. Dzięki współpracy i hojności ze strony Rodziców będziemy mogli wszystkie  zebrane pieniążki przeznaczyć na wyjście na lody dla dzieci – tak jak wspólnie z dziećmi ustaliliśmy na co wydamy zainwestowane z zakupionych koszyczków pieniążki.  Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i wsparcie.  

Realizacja Innowacji Pedagogicznej

W tym roku szkolnym jednym z podjętych działań w naszej grupie jest realizacja opracowanej Innowacji pedagogicznej pt. ,, Rozwijanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym w powiązaniu z pedagogiką Marii  Montessori ”  Innowacja powstała z potrzeby edukacji dzieci na temat podstawowej wiedzy o zjawiskach ekonomicznych. Działania prowadzone w ramach innowacji mają za zadanie zachęcić  dzieci w wieku przedszkolnym do odkrywania podstaw ekonomii, tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania – w przyszłości – prawidłowych postaw konsumenta. Z własnego doświadczenia w pracy z dziećmi zauważam , że właściwie ukierunkowane przez nauczyciela i wspólne z dziećmi odkrywanie świata w pedagogice Marii Montessori pozwala dzieciom na podejmowanie działań uczenie się myślenia, planowania, obserwowania i wzbogacenia wiedzy na temat własnych możliwości. Jeżeli pozwoli się dzieciom na podejmowanie decyzji ,zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, wówczas staną się twórcze i odpowiedzialne, a także przedsiębiorcze. Mam nadzieje, że realizacja z dziećmi treści ujętych w niniejszym  programie przyczyni się do rozwinięcia wśród dzieci cech charakteryzujących ludzi przedsiębiorczych-przygotowanych do współdziałania, zdrowych emocjonalnie, zaradnych życiowo. Jednym z  celów powyższych zajęć jest  zapoznanie dzieci zapoznanie z historią i znaczeniem pieniądza, szukanie odpowiedź na pytanie skąd się biorą pieniądze, zapoznanie się z pojęciami „praca” i „zawód” ,nabywanie świadomości działania reklamy, zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego, zachęcanie do świadomego i czynnego udziału w planowaniu, kontrolowaniu i budowaniu własnego budżetu, nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania, kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, rozumienie , że ilość pieniędzy jest ograniczona, zdobywanie  i utrwalenie wiedzy dotyczącej sklepu, kupowania, zachowania się w sklepie Zaś jedną z procedur osiągania celów jest  przeprowadzenie z dziećmi  zabaw i zajęć o tematyce ekonomicznej z wykorzystaniem zgromadzonego zasobu pomocy edukacyjnych.