Kompetencja IV – INFORMATYCZNA (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne (TIK).

Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych. Podstawa programowa zachęca do umożliwienia dziecku podejmowania samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA W codziennej pracy przedszkola rozwijamy kompetencje cyfrowe poprzez: –  organizowanie sytuacji edukacyjnych, podczas których … Czytaj dalej Kompetencja IV – INFORMATYCZNA (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne (TIK).

Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

Rozwijanie kompetencji matematycznych to nie tylko uczenie się przez dziecko umiejętności i wiedzy z matematyki. Matematyka już od przedszkola to rozwijanie pojęć matematycznych i odbywa się to jako jako proces poszukiwania, proces próbowania, doświadczania, a nawet  popełniania błędów. Dzięki temu dzieci powoli stają się odkrywcami i krytycznymi użytkownikami wiedzy matematycznej. Celem rozwijania kompetencji matematycznych w … Czytaj dalej Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych.

Kompetencja II – POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

Zasób umiejętności, jakie powinny osiągnąć dzieci w wieku przedszkolnym, określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Zatem nauczyciele realizujący program wychowania przedszkolnego z pewnością mają swój wkład w stopniowe nabywanie poszczególnych umiejętności kluczowych. Jedną z ośmiu głównych kompetencji kluczowych, jest porozumiewanie się w językach obcych. Zatem naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, a w szczególności proces rozwojowy dziecka … Czytaj dalej Kompetencja II – POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

Kompetencja I – POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

Porozumiewanie się w języku ojczystym jest to zdolność do codziennego komunikowania się dziecka w środowisku przedszkolnym zarówno z dorosłymi jak i innymi dziećmi np. komunikowanie własnych potrzeb, emocji, opowiadanie o zdarzeniach, odpowiadanie na pytania, itp. PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA Codzienne wspomaganie rozwoju mowy poprzez: przygotowane otoczenie, które pobudza dzieci do działania: – oryginalny materiał rozwojowy Marii … Czytaj dalej Kompetencja I – POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

KOMPETENCJE KLUCZOWE A PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. KOMPETENCJE … Czytaj dalej KOMPETENCJE KLUCZOWE A PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zabawy Montessori w domu.

ZABAWY MONTESSORI- przykłady edukacyjne bez zabawek ZABAWY ZIARNAMI Na pierwszym miejscu jest biała fasola, możemy również doskonale użyć do zabawy edukacyjnej ziarenka jałowca, grochu, ciecierzycy, ryżu. Sięgnijmy dodatkowo po to, co posiadamy – puszki, pudełeczka, plastikowe miseczki. Rozłóżmy na podłodze i poobserwujmy. Dziecko będzie zachwycone i samo wymyśli zabawę w 5 sekund. Będzie przesypywało, segregowało, … Czytaj dalej Zabawy Montessori w domu.