Realizacja programu Szkoła odkrywców talentów

Realizacja programu „Szkoła odkrywców talentów” w Miejskim Przedszkolu Montessori w Jarosławiu.

W Przedszkolu Montessori w Jarosławiu od kilku lat nauczyciele realizują program „Szkoła Odkrywców talentów”. Każdego roku biorą udział w programie z przekonaniem o pożytkach płynących z odkrywania dziecięcych talentów i rozwijania zainteresowań dzieci. Tworzą autorskie programy wspomagające pracę z dziećmi zdolnymi. Są otwarci wobec dzieci; ich oddziaływania pobudzają dziecięcą wrażliwość, zachęcają przedszkolaków do odkrywania i do tworzenia. Takiej postawie nauczycieli towarzyszy montessoriański pogląd na rozwój dziecka wg, którego każde dziecko podejmujące określoną aktywność ma bezpośredni wpływ na swój rozwój. Dziecko aktywne rozwija swoją ciekawość poznawczą, doskonali zdolność do samodzielnej pracy, przyczynia się do rozwoju własnej wyobraźni, pamięci i myślenia. U dzieci uzdolnionych owa aktywność przybiera często formę spontanicznej ekspresji. Wnikliwie obserwujemy naszych wychowanków, by pomóc im rozwijać ich talenty i zainteresowania. Motywacją do naszych działań jest przekonanie o dobrym wpływie rozwijanych talentów i zainteresowań na osobowość dziecka.

W związku z tym od wielu lat prowadzimy działania w celu stworzenia warunków sprzyjających odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień dzieci. W każdej grupie przedszkolnej istnieją obszary zainteresowań umożliwiające dzieciom udział w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań przez eksperymentowanie, a atrakcyjnie zorganizowanie otoczenie zachęca je do swobodnych twórczych działań. Na uwagę zasługują zajęcia dodatkowe dla dzieci organizowane w ramach rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań. Podczas spotkań w klubikach zainteresowań dzieci rozwijają swoje talenty artystyczne, literackie, badawcze, sportowe i szachowe. Klubik plastyczny gromadzi dzieci zarówno z uzdolnieniami plastycznymi, jak i te, które wymagają dodatkowej pomocy w obszarze małej motoryki. Fenomenalny jest proces twórczy przedszkolaków, który można zaobserwować podczas tych zajęć. Klubik badawczy oferuje dzieciom atrakcyjne doświadczenia. Spotkania w klubiku badawczym rozbudzają u dzieci ciekawość świata i odkrywczość. Możliwość własnego uczestniczenia przez dzieci w eksperymentowaniu sprawia, że te zajęcia są dla nich szczególnie interesujące. Podczas zajęć klubiku sportowego dzieci z pasją i energią rozwijają swoje talenty sportowe. Często interesują się różnymi dyscyplinami sportowymi, a świat sportu dorosłych wydaje się być dla nich szczególnie bliski. Finałem zajęć ruchowych w ramach klubiku sportowego jest uczestnictwo dzieci w spartakiadzie przedszkolnej. Rozwojowi uzdolnień sportowych przedszkolaków sprzyja dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Analityczne myślenie, skupiona uwaga to te procesy poznawcze, które dzieci rozwijają podczas zajęć szachowych. Znajomość gry w szachy jest nieocenioną umiejętnością dla dzieci. W przedszkolu działa również biblioteka. Korzystają z niej przedszkolaki zainteresowane literaturą dziecięcą. Działalność biblioteki uczy dzieci czytelniczej kultury i zaspokaja ich potrzebę kontaktu z literaturą.

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym została zorganizowana w naszym przedszkolu olimpiada matematyczna. To nowe i ważne dla przedszkola wydarzenie skupiło utalentowane matematycznie dzieci
i ich wychowawców z Jarosławia oraz okolic.

W ramach popularyzowania talentów dzieci angażujemy je do konkursów, które rozwijają aktywność twórczą, eksponujemy prace dziecięce na terenie placówki i poza nią oraz organizujemy występy teatralne pozwalające dziecku na twórcze wyrażanie własnych przeżyć i myśli (zabawy z elementami dramy i pantomimy).

Całoroczne działania w ramach udziału w programie „Szkoła Odkrywców talentów” zostały uwieńczone zorganizowaniem „Dnia promocji talentów”. „Dzień promocji talentów” przebiegł w uroczystej i radosnej atmosferze. Była to okazja do wzajemnego poznania przez dzieci swoich zainteresowań. Uczestnicy zajęć w klubikach oraz w innych formach rozwijania talentów w przedszkolu uroczyście zakończyli swój udział w ulubionych przez siebie zajęciach.

Po uroczystości podsumowującej realizację programu „Szkoła Odkrywców Talentów” wszystkie dzieci z przedszkola zostały zaproszone na wyjątkowe, ostatnie w mijającym roku szkolnym zajęcia klubików zorganizowane na podwórku przedszkolnym. W plenerze zostały przygotowane stanowiska do malowania, gier planszowych, doświadczeń oraz do zabaw ruchowych. Te zajęcia okazały się wyjątkową atrakcją dla naszych wychowanków; cieszyły się ich niesłabnącym zainteresowaniem.

My nauczyciele Przedszkola Montessori w Jarosławiu  wierzymy w skuteczność naszych oddziaływań na utalentowane dzieci. Dostrzegamy pozytywne zmiany w ich rozwoju. Jesteśmy zadowoleni z sukcesów związanych z ich talentami. Z pełnym przekonaniem realizujemy program, którego zadaniem jest odkrywanie i rozwijanie talentów u dzieci w wieku przedszkolnym.

Renata Stasiak