Grupa Czerwona

GRUPA CZERWONA

mgr Anna Wiśniowska
mgr Beata Wójcik
pomoc nauczyciela: Magdalena Bartoszek