Kadra

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podsiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kursu uprawniające do pracy według zasad pedagogiki Marii Montessori.

Dyrektor Przedszkola

Janina Szajny

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego – specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe pedagogiki Marii Montessori
 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe – edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem

Nauczyciele

Lidia Wróbel

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki w zakresie nauczania zawodu, specjalizacja – opieka nad dzieckiem i młodzieżą
 • kierunek pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego
 • kurs Montessori I poziom
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe – edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem

Elżbieta Paryniak

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr teologii w zakresie teologii ogólnej
 • studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie wychowania przedszkolnego
 • kurs Montessori I poziom

Marta Strzelecka

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki w zakresie nauczania zawodu, specjalizacja – opieka nad dzieckiem i młodzieżą
 • kierunek pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego
 • studia podyplomowe – edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem
 • kurs Montessori I poziom

Renata Stasiak

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr wychowania plastycznego
 • Studium Wychowania Przedszkolnego
 • studia podyplomowe pedagogiki Marii Montessori

Anna Wiśniowska

 • nauczyciel kontraktowy
 • mgr filologii polskiej
 • studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • kurs Montessori I poziom

Beata Wójcik

 • nauczyciel kontraktowy
 • mgr edukacji wczesnoszkolnej
 • studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne
 • kurs Montessori I poziom
 • studia podyplomowe – logopedia

Magdalena Zagrobelna

 • nauczyciel mianowany
 • mgr pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
 • studia podyplomowe – oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe –  język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
 • kurs Montessori I poziom
 • studia podyplomowe – zarządzanie oświatą

Agnieszka Molter

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki specjalność nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi
 • kurs Montessori I i II poziom,
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

Barbara Kulka

 • nauczyciel dyplomowany
 • studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku pedagogika w zakresie oligofrenopedagogiki
 • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne

Małgorzata Mac – tyflopedagog

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr nauczania początkowego
 • studia podyplomowe – oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe – tyflopedagogika

Renata Radomska

 • nauczyciel mianowany
 • mgr pedagogiki specjalnej
 • kolegium teologiczne

Katarzyna Bąk (zastępstwo za Panią Elżbietę Paryniak)

 • nauczyciel stażysta
 • studia licencjackie na Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • studia magisterskie na Wyższej Szkole Prawa i Administracji, kierunek administracja, specjalność organizacja pracy socjalnej
 • studia podyplomowe na Akademii Humanistyczno-ekonomicznej w Łodzi, kierunek integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Monika Iwańska (zastępstwo za Panią Martę Strzelecką)

 • nauczyciel kontraktowy
 • magister w zakresie nauczania wychowania fizycznego
 • studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie edukacji przedszkolnej w wczesnoszkolnej