Zajęcia

Gwarantowane w ramach opłaty podstawowej.

Praca z dziećmi metodą M. Montessori

Prowadzona we wszystkich grupach przedszkolnych

Zajęcia biblioteczne – prowadząca mgr Renata Stasiak

W przedszkolu działa biblioteka dla dzieci pod hasłem „Mam zawsze kontakt z książką”, której celem jest rozwijanie zainteresowań książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i rozrywki. Biblioteka udostępnia swoje zbiory raz w tygodniu i prowadzona jest przez panią Renatę Stasiak. W ramach działalności biblioteki dzieci uczą się m.in. dbałości o książki, poznają autorów literatury dziecięcej.

Zajęcia plastyczne – prowadząca mgr Magdalena Zagobelna

Na zajęcia kółka plastycznego uczęszczają dzieci 4-6 letnie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach dzieci poznają nowe nieznane techniki plastyczne, co  wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką, pobudza do działania i wyzwala ekspresję twórczą. Dzieci z kółka prezentują swoje prace na terenie przedszkola w specjalnym kąciku dla rodziców.

Zajęcia matematyczne – prowadząca: mgr Agnieszka Molter

Są to zajęcia rozwijające  kompetencje matematyczne dzieci oraz zdolność logicznego myślenia. Podczas zajęć organizowane są sytuacje edukacyjne do rozwijania zainteresowań matematycznych przedszkolaków. Poprzez gry, zabawy, ćwiczenia, zagadki, a także rozwiązywanie problemów matematycznych o różnym stopniu trudności dzieci zdobywają konkretne doświadczenia niezbędne do zrozumienia pojęć matematycznych. W trakcie zajęć dzieci uczą się również konstruowania gier opowiadań i gier ściganek o rozbudowanym wątku matematycznym. Zajęcia posiadają również ogromne walory wychowawcze – wyrabiana jest  gotowość do pokonywania trudności, hartowana jest odporność emocjonalna w sytuacjach  zadaniowych, rozwijana jest umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia teatralno – taneczne – „Wielki mały tatr” prowadząca: mgr Anna Wiśniowska

W przedszkolu działa  grupa artystyczna „Słoneczniki”. Na zajęcia kółka uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat wykazujące uzdolniona artystyczne / taniec, śpiew, teatr. Podczas zajęć wprowadzane są różne ćwiczenia rozwijające poczucie rytmu dzieci, swobodne improwizacje muzyczne oraz zabawy ilustracyjno – muzyczne. Dzieci zdobywają umiejętność poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się. Biorący w niej udział  dzieci posługują się już nie ruchem spontanicznym, dowolnym, improwizowanym, lecz tanecznym, ściśle określonym i harmonijnym. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością zarówno wśród dziewczynek jak i chłopców. Zespół artystyczny reprezentuje przedszkole na przeglądach i festiwalach muzycznych.

Zajęcia badawcze „Działam doświadczam, odkrywam” prowadząca: mgr Lidia Wróbel

Realizacja treści przyrodniczych skupia się  wokół takich zagadnień jak: powietrze, woda, gleba, rośliny i zwierzęta, zdrowie (relaks, sport, odżywianie ).
Zajęcia  cieszą się wśród dzieci dużą popularnością. Dają im wiele zadowolenia. Dzięki zajęciom  dzieci rozszerzają wiadomości o przyrodzie, kształtują  podstawowe zachowania przyjazne środowisku, uczą się wnikliwej obserwacji, udoskonalają pracę w grupie. Na zajęcia uczęszczają dzieci 4-6 letnie.

Zajęcia ruchowe – prowadząca mgr Beata Wójcik

Pod okiem nauczycielki organizowane  są ćwiczenia i zabawy rozwijające ogólną sprawność ruchową dzieci.

Zajęcia logopedyczne – prowadząca mgr Beata Wójcik (logopeda)

Podczas zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logo rytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Zajęcia kulinarne – prowadząca lcj Barbara Kulka

W trakcie zajęć dzieci kształcą swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywiania się, które są niezbędne w dorosłym życiu.  Ponadto w czasie zajęć przedszkolaki zdobywają  umiejętności współpracy w grupie, czerpią radość ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz doskonalą umiejętność samodzielnego przygotowywania prostych potraw. 

Zajęcia dodatkowo płatne

  • zajęcia logo rytmiczne
  • zajęcia taneczne
  • inne według sugestii rodziców