Mobilna sala aktywności ruchowej i interaktywny dywan

To miejsce zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu i pozbywania się nadmiaru energii.Tutaj dzieci mają mnóstwo okoliczności do aktywności fizycznej. Wyposażenie sali jest zmienne w zależności od potrzeb dzieci. Dzieci rozwijają tu motorykę, praksję, koordynację ruchową, rozwijają i doskonalą sprawność fizyczną, a także realizują własne pomysły na zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnego sprzętu sportowego, zwłaszcza wtedy, gdy pogoda nie sprzyja zabawom na świeżym powietrzu. Interaktywny dywan daje możliwość zaspokajania ruchu w połączeniu z nauką np. liter, cyferek, nabywania kompetencji matematycznych, przyrodniczych, rozwijania umiejętności społecznych, promocję zdrowia.