Sale zajęć – przestrzeń dla aktywności dzieci

To estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia, w których wyodrębnione są obszary zawierające bodźce do aktywności dzieci w postaci logicznie ułożonego i uporządkowanego materiału rozwojowego. Sala zmienia się wraz z dziećmi – wyposażenie obszarów zainteresowań w materiał rozwojowy podstawowy i rozszerzający odpowiada aktualnym potrzebom i zainteresowaniom dzieci, ich zdolnościom, umiejętnościom i predyspozycjom, a także nawiązuje do zmienności pór roku i okolicznościowych wydarzeń. Regały są niskie, wszystko jest w zasięgu ręki przedszkolaka, bez pomocy dorosłego.