Ogród przedszkolny

Piękno krajobrazu, bioróżnorodność, wydzielenie stref do aktywności dzieci jest atutem tej przestrzeni. To przede wszystkim dobrze wyposażone miejsce do zabaw ruchowych dzieci, a także do budowania odpowiednich postaw w odniesieniu do potrzeb środowiska przyrodniczego przez pryzmat roślin i zwierząt (przyrodnicza ścieżka edukacyjna). Częścią ogrodu przedszkolnego jest również przestrzeń wyposażona w urządzenia edukacyjne i sensoryczne, przeznaczone do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą.