Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci

W przedszkolu prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje dzieci w zakresie świadomego, mądrego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii i cyfrowych narzędzi, aby w przyszłości dzieci stały się użytkownikami świadomymi możliwości i zagrożeń, jakie niesie wirtualna rzeczywistość i nowoczesne narzędzia cyfrowe.Zajęcie z programowania i robotyki to stałyelement rozwijania kompetencji informatycznych dzieci. Praca z Ozobotami, Genibotami, zestawem Lego Duplo pozwala dzieciom poznać tajniki i mechanizmy kodowania i programowania. Te inteligentne roboty otwierają dzieciom drzwi do świata informatyki i pozwalają rozwijać w dzieciach nawyki myślowe, ułatwiające im funkcjonowanie we współczesnym świecie.