Proces wychowawczy oparty na wartościach uniwersalnych

Celem procesu wychowawczego w naszym przedszkolu jest wykształcenie w dziecku posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na przymusie płynącego z zewnątrz oraz wykształcenie takiej postawy, aby rozumiało, że jego działania nie mogą być uzależnione od nagrody, rozwijanie w dziecku chęci do pomagania innym, szacunku do pracy innych. Grupa wymieszana wiekowo pozwala na uczenie się pierwszych, ważnych interakcji społecznych, bawić się, uczyć się, podejmować różne formy aktywności nie przekraczając wolności innych dzieci. Przedszkolaki wspierani są w przeżywaniu i nazywaniu uczuć oraz w rozwiązywaniu konfliktów, aby w efekcie byli życzliwi, tolerancyjni, odpowiedzialni, empatyczni i prezentowali postawy oparte na wartościach uniwersalnych.