Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego

Aby stworzyć optymalne warunki do rozwoju dziecka współpracujemy efektywnie ze środowiskiem lokalnym, w którym odnajdujemy cenne źródła wiedzy dla dzieci. Organizujemy spotkania z ludźmi różnych zawodów, z ekspertami, kolekcjonerami, pasjonatami, artystami, a także z przedstawicielami służb medycznych i mundurowych. Organizujemy lekcje eksperckie i hobbystyczne. Promujemy osiągniecia przedszkolaka, angażując go do udziału w różnych wydarzeniach artystycznych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim ( konkursy wokalne, plastyczne, taneczne, przeglądy artystyczne, prezentacje teatralne, organizujemy olimpiadę matematyczną). Dzieci w tym obszarze odnoszą spore sukcesy.