Spacery edukacyjne – zajęcia dodatkowe

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe w formie spacerów edukacyjnych –poszczególne nauczycielki grup oferują dzieciom atrakcyjne zajęcia z różnych obszarów zainteresowań. W ustalonym dniu nauczycielka wyrusza na „spacer” do wybranej grypy (innej niż ta w której pracuje) i prowadzi zajęcie z wybranego obszaru zainteresowań dzieci. Tak więc będą to spacery:logopedyczne, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne
( plastyczne, wokalne, taneczne, teatralne), językowe (język angielski, logopedia) oraz z zakresu programowania. Pozwala nam to integrować działania nauczycieli na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, a także oferować im dodatkowe, niezbędne wsparcie w rozwoju i rozbudzać ciekawość świata.