Projekt edukacyjny ,,Kwiat”

W  roku szkolnym 2019/2020 postanowiliśmy zostać ekspertami w temacie kwiatów, dlatego też  „Kwiat ” jest tematem realizowanym metodą projektu. Pierwszym etapem pracy było wspólnie z dziećmi wybranie z pośród wielu- tematu do realizacji, następnie stworzenie siatki badawczej, czyli tego  co wiemy o kwiatach, w dalszej części  spisaliśmy zagadnienia o których chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej, które będą stanowiły podstawę aktywności badawczej dzieci. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym od 3-6 lat. Głównym celem zajęć jest  przybliżenie dzieciom świata roślin.

 Metoda projektów badawczych umożliwia dzieciom poznawanie świata i rozumienie jego sensu poprzez własną aktywność, dostosowanie tempa pracy i stopnia trudności podejmowanych zadań do indywidualnych możliwości dziecka. Zapewnia różnorodność gromadzonych doświadczeń, uwzględnia indywidualne zainteresowania. Metoda ta zachęca dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy, poznawania otaczającego ich świata różnymi sposobami, zmysłami w naturalny sposób rozwija u dzieci zainteresowania.  

Cele ogólne projektu:

– Wspieranie aktywności, ciekawości i samodzielności dzieci.

– Budowanie wiedzy o kwiatach

– Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z kwiatami i ogrodnictwem.

– Zapoznanie z różnym rodzajami i kolorami kwiatów

– Poznanie warunków niezbędnych do prawidłowego wzrostu roślin

– Tworzenie kącika tematycznego w sali

Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami ogrodniczymi.

– Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie,

– Rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej

– Poznanie różnych gatunków kwiatów i ich właściwości leczniczych

– Rozwijanie zdolności plastycznych przy użyciu różnych technik

– Współpraca z rodzicami, zaangażowanie i włączenie rodziców w realizację projektu

 – Rozbudzanie zainteresowania pracą kwiaciarki, ogrodnika,

Zadania w ramach  realizacji projektu:

 • Co chcemy wiedzieć o kwiatach? – tworzenie siatki badawczej
 • Budowanie wiedzy o kwiatach – poznajemy kwiat na podstawie różnych źródeł   encyklopedie, albumy, wycinki z gazet,
 • Skąd się biorą kwiaty?
 • Poznanie budowy kwiatu?.
 • Dlaczego kwiaty są kolorowe- eksperymenty badawcze barwienie kwiatów
 • Tworzenie kącika tematycznego w sali
 • Zapoznanie z symboliką kwiatów w sztuce
 • Czego potrzebują kwiaty, aby rosły?
 • Kwiaty w pracach plastycznych
 • Pozyskanie wiedzy o kwiatach podczas wycieczek plenerowych- obserwacje roślin
 • Szukanie odpowiedzi na pytanie ,,po co kwiatom pyłek?
 • Zakładanie hodowli roślin na parapecie, wysiew nasion kwiatów, tworzenie ogródka kwiatowego w sali
 • Wycieczka do kwiaciarni
 • Warsztat- doniczki z gliny
 • Obsadzanie przedszkolnej rabatki kwiatami – zaangażowanie rodziców do współpracy
 • rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej  
 • Obchody Dnia Ziemi: kształtowanie postaw proekologicznych, zintegrowanie grup przedszkolnych – taniec kwiatów
 • Poznanie różnych gatunków kwiatów i ich właściwości leczniczych
 • Wspólne założenie albumu kwiatów
 • Podsumowanie projektu

                                                                                                                    Opracowała: Magdalena Zagrobelna