„Mali artyści – wielcy twórcy”

PROJEKT EDUKACYJNY
Mali artyści – wielcy twórcy

Projekt edukacyjny  Mali artyści – wielcy twórcy skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat. Jest on atrakcyjną  propozycją realizacji edukacji czytelniczo-artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym, dostosowaną  do ich możliwości rozwojowych z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności.

Program jest rozszerzeniem treści zawartych w programie Odkryjmy Montessori raz jeszcze, który realizowany jest w naszej placówce przedszkolnej, a zawarte w nim treści zintegrowane  z Koncepcją Pracy Przedszkola.

Zajęcia prowadzone są w ramach pracy bieżącej z dziećmi  i prezentowane podczas różnorodnych uroczystości przedszkolnych.

Treści programowe edukacji czytelniczo-artystycznej zostały podzielone na  obszary,
z których każdy odnosi się do konkretnej formy aktywności dziecka. Zakres treści do realizacji jest ułożony według stopnia trudności, który rośnie wraz z przyswojeniem przez dzieci zamierzonych celów.

 Aktywność czytelnicza ma na celu wprowadzić dziecko w świat literatury, zwrócić uwagę, iż w otoczeniu człowieka jest zawsze miejsce dla książek.

 • ukazać naszym dzieciom właściwy kontakt z książką poprzez wzór dorosłych
 • przygotować dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek
 • rozbudzić zaciekawienie książką, a potem zainteresowania literackie
 • nauczyć obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny, twórczy

Aktywność plastyczna – ta część programu jest poświęcona działalności plastycznej dziecka. Dziecko poznaje techniki, narzędzia i środki wyrazu artystycznego służące do przedstawiania otaczającej rzeczywistości w formie plastycznej. Uczy się rozpoznawać i tworzyć barwy, projektować proste formy użytkowe i przestrzenne, rozwija własną pomysłowość i wyobraźnię.

Aktywność muzyczna – to część poświęcona kontaktom dziecka z muzyką. Zaprezentowane tu zostały różne formy aktywności muzycznej dziecka z wykorzystaniem elementów nowoczesnych metod i koncepcji edukacyjnych kształcenia muzycznego dziecka- muzykoterapia, metoda C. Orffa, E. Jacquesa – Dalcroze’a, aktywnego słuchania muzyki B. Strauss, pedagogiki zabawy, Metoda Dobrego Startu.

Aktywność teatralna – celem tych zajęć jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach zakończonych występem przed publicznością na scenie.

W ramach projektu w placówce działają koła aktywności dzieci w obszarze edukacji plastycznej, czytelniczej, artystycznej. Skupiają dzieci wykazujące zainteresowania i zdolności  w danej dziedzinie.

Wartość programu z punktu widzenia placówki:

 • rozwija kluczowe umiejętności – myślenia, komunikowania się, współpracy w zespole, budowania pozytywnego obrazu własnego „ja” oraz systemu wartości,
 • daje wymierne rezultaty – znajomość literatury dziecięcej, kontakt z książką jako źródłem wiedzy, poznanie wartości polskiej literatury, umiejętność interpretowania poezji, przybliżenie wiedzy o autorach, udoskonalenie mowy oraz poszerzenie słownika dziecka, przygotowanie do nauki czytania, włączenie rodziców do czynnego udziału w życiu placówki,
 • przedstawia konkretne metody pracy.

Wartość programu z punktu widzenia nauczyciela

 • program rozwija ważne umiejętności dzieci,
 • sprzyja racjonalnemu planowaniu pracy,
 • ma obudowę dydaktyczną pozostającą w zgodzie z podstawą programową.

Wartość programu z punktu widzenia dziecka:

 • program proponuje treści i umiejętności przydatne w życiu,
 • stanowi dobry fundament podjęcia nauki szkolnej,
 • jest przystępny i zrozumiały dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • jest atrakcyjny dzięki swojej różnorodności.