Witamy !

Miejskie Przedszkole nr 8 Montessori w Jarosławiu

Os. Słoneczne 6
37-500 Jarosław
Tel/fax: (0-16) 621 53 89
e-mail: montessori@jaroslaw.pl

Dyrektor: mgr Janina Szajny

 

 

Ważny komunikat z dnia 05.05.2020 roku

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia dotyczącego czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr 4/2020

Ważny komunikat z dnia 30.04.2020 roku

SZANOWNI RODZICE

Informujemy, że organ prowadzący – Gmina Miejska Jarosław jeszcze nie podjął decyzji o otwarciu Publicznych Przedszkoli w Jarosławiu. Informacje o decyzjach organu prowadzącego będą przekazywane na bieżąco.

W związku decyzją premiera z dnia 29 kwietnia 2020r. o możliwości otwierania przedszkoli od 6 maja 2020r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zbieramy informacje o zamiarze przyprowadzenia dziecka do przedszkola do dnia 04.05.2020 do godz. 10.00. W tym celu kontaktuje się z państwem telefonicznie pracownik sekretariatu przedszkola.

Zebrane od Państwa informacje  posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu  oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców przyprowadzających dziecko do przedszkola w okresie pandemii:

Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. § Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Podstawa prawna: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Z wyrazami szacunku

Janina Szajny

W załączeniu wymogi: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja?fbclid=IwAR1_0PzUWVpKK4uaEZ4jI0jWSJ-iEXbwN_SfAE-h2P9roIEG4CI75-Qj6Fo

Nasze osiągnięcia

 
 

Dziękujemy i pozdrawiamy

Bardzo dziękujemy Rodzicom za okazywane wsparcie (sms), i liczne potwierdzenia, że korzystacie Państwo z naszych publikacji na stronie internetowej. Mamy nadzieję, że my wszyscy Rodzice, dzieci, i nauczyciele coraz lepiej będziemy odnajdywać się w nowej rzeczywistości. Postaramy się, aby prezentowane przez nas materiały były ciekawe i atrakcyjne do pracy i zabawy z dzieckiem w domu.

0 komentarzy

Praca zdalna z dzieckiem(uczniem)w czasie zawieszenia zajęć w szkołach  i przedszkolach

  W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, na stronie internetowej naszego przedszkola będziemy w najbliższych dniach zamieszczać materiały do samodzielnej pracy w domu. Będą to zabawy i ćwiczenia z różnych obszarów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem siedmiolatków objętych obowiązkiem szkolnym. Oczywiście, rodzice mogą korzystać z innych źródeł dostępnych na rynku- książeczek  do ćwiczeń … Czytaj dalej Praca zdalna z dzieckiem(uczniem)w czasie zawieszenia zajęć w szkołach  i przedszkolach

0 komentarzy