Jak podchodzimy do rozwoju dziecka?

Jesteśmy zespołem doświadczonych nauczycieli montessoriańskch. Od 1994 roku zgłębiamy pedagogikę Marii Montessori i  dokonujemy jej twórczej adaptacji w naszym przedszkolu.  Wszyscy  posiadamy kwalifikacje do pracy montessorianskiej. Posiadamy również zróżnicowane kwalifikacje pedagogiczne. Wśród nas pracuje logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciele terapii pedagogicznej oraz nauczyciele posiadający  kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi. Jako zespół współpracujemy ze sobą, wymieniamy doświadczenia, nieustannie się dokształcamy,  aby jak najlepiej wspierać rozwój dzieci i stworzyć im jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego, kulturowego, emocjonalnego i fizycznego.

Wyznaczamy sobie i realizujemy coraz to nowe cele, aby dzieci czuły się bezpiecznie, mogły robić to co lubią, aby mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania oraz wiedzę  i umiejętności . Tworzymy warunki do realizacji tych celów w jak najlepiej przygotowanym przez nas  otoczeniu montessorianskim. Służymy dzieciom i ich Rodzicom, budujemy partnerskie relacje, potrafimy dzieciom dać ciepło, serdeczność, a jednocześnie wyznaczyć granice.

Dokładamy wszelkich starań, aby tłumaczyć dzieciom otaczający je świat, dostarczyć im cennych, różnorodnych, niebanalnych i  autentycznych doświadczeń. Budujemy w przedszkolu swój autorytet opierając się na  szacunku wobec dzieci, postępując zgodnie z systemem wartości, dostarczając odpowiednich wzorców.

Budujemy również bliskie relacje z Rodzicami, otwierając pole do ciekawej współpracy na rzecz dzieci. Jesteśmy niestrudzone, aby  rozwijać kompetencje dzieci, na których będą budowały swoje sukcesy w szkole, a potem w dorosłym życiu. Towarzyszymy dzieciom w ich rozwoju, podążamy za nimi  w rozwijaniu ich pasji , zainteresowań, talentów, nie wkładamy w sztywne ramy, ale inspirujemy do działania. Dlatego nieustannie doskonalimy przyjazne montessorianskie otoczenie, którego jednym z ważniejszych elementów są niepowtarzalne materiały rozwojowe Montessori.

Traktujemy więc dzieci jak Małych Odkrywców, tworząc im  warunki do śmiałego, radosnego wkraczania w otaczający świat  i przygotowania do  życia w harmonii z nim. Pomagamy dzieciom w zdobywaniu niezależności, poczucia sprawstwa i wiary we własną wartość, aby nie bały się wyzwań jakie stawia przed nimi codzienność. „Czego dziecko nie jest w stanie  samo zrobić, musimy mu to dokładnie pokazać. Nie możemy dawać zbytecznej pomocy, ale też nie zaniechajmy tej koniecznej” – Maria Montessori.