Witamy

Nasza misja:
Wspieranie rozwoju dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych oraz rozwój talentów i zainteresowań.

Twórcza adaptacja systemu edukacyjno – wychowawczego
Marii Montessori od 1994 roku.

Nasze przedszkole to wspaniałe miejsce do poznawczej i twórczej aktywności dziecka. Praca z dzieckiem odbywa się w myśl idei Marii Montessori. Stwarzamy jak najlepsze warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka. Tutaj „rozpoczyna się fascynujący proces, któremu towarzyszy nauczyciel, wspierając dziecko i dodając mu odwagi”.

Materiał rozwojowy Marii Montessori

Edukacyjna ścieżka przyrodnicza.

Sala doświadczania świata.

Mobilna sala aktywności ruchowej i interaktywny dywan.

Sale zajęć – przestrzeń do aktywności dzieci.

Ogród przedszkolny.

Maria Montessori

„Czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić musimy mu to dokładnie pokazać. Nie możemy dawać zbytecznej pomocy, ale nie zaniechajmy tej koniecznej.”

W jaki sposób dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w przedszkolu Montessori?

Aktywne poszukiwanie i odkrywanie otaczającej rzeczywistości.

Zdobywanie samodzielności i niezależności.

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.

Proces wychowawczy oparty na wartościach uniwersalnych.

Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego, lekcje hobbystyczne.

Spacery edukacyjne-zajęcia dodatkowe.

Nasze osiągnięcia

Osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli potwierdzone licznymi nagrodami Burmistrza Miasta Jarosławia, odznaką „Zasłużony dla Oświaty Jarosławskiej”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz tytułem Oficyny Wydawniczej MM Super Dyrektor Przedszkola.

Dlaczego pedagogika Montessori?
Co nas wyróżnia?

  • Zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez własną aktywność, pracę, eksperymentowanie, doświadczanie i spontaniczne działanie, w zgodzie z tempem rozwoju dziecka.
  • Odpowiednio zorganizowane otoczenie edukacyjne z mnóstwem bodźców do kreatywnego działania.
  • Grupy wymieszane wiekowo, co stwarza możliwośćprzebywania rodzeństw i rodzinną atmosferę.
  • Oryginalne materiały rozwojowe dające wsparcie i rozwój potencjału dziecka w każdej dziedzinie: społecznej, emocjonalnej, fizycznej i intelektualnej.
  • Uwzględnianie w pracy z dzieckiem jego potrzeb rozwojowych, możliwości i zainteresowań.
  • Nauczyciele są przewodnikami dziecka, dostrzegają i usuwają przeszkody, które stają na drodze rozwoju każdego dziecka, posiadają kwalifikacje do pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi, z powodzeniem pomagają dzieciom przezwyciężyć trudności rozwojowe (logopedzi, terapeuci pedagogiczni, oligofrenopedagodzy, nauczyciele z kwalifikacjami do diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu).
  • Absolwenci przedszkola są samodzielni, niezależni w działaniu, świadomi swoich możliwości, rozwijają swoje
    zainteresowania i talenty, na wysokim poziomie prezentują gotowość do podjęcia nauki szkolnej.
Logo przedszkola

Miejskie Przedszkole
nr 8 Montessori
w Jarosławiu

Os. Słoneczne 6
37-500 Jarosław
Tel/fax: (0-16) 621 53 89
e-mail: montessori@jaroslaw.pl

Dyrektor: mgr Janina Szajny