Ramowy plan dnia

Godzina Zajęcia
06:30 – 08:30
 • schodzenie się dzieci, rytuał powitania , czynności   gospodarcze i porządkowe
 • rozmowy kierowane  indywidualne i  w małych grupach, praca indywidualna dzieci w tematycznych ośrodkach edukacyjnych, obserwacja prowadzona przez nauczyciela,
 • prace hodowlane i pielęgnacja roślin,
 • ćwiczenia poranne  lub zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem,
08:30 – 09:00
 • czynności związane z kulturą dnia codziennego/ pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu- rozkładanie talerzy, kubków sztućców, serwetek/,
 • śniadanie – uwzględniając poziom sprawności dzieci nauczyciel umożliwia wychowankom komponowanie kanapek z gotowych produktów,
09:15- 11:30
 • czynności organizacyjne przed praca dydaktyczną,
 • tworzenie okazji edukacyjnych; zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne,
 • przekąska – talerz owocowo- warzywny
 • praca indywidualna w tematycznych ośrodkach edukacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • pobyt na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia , eksperymenty, uprawianie roślin, ścieżki dydaktyczne,
 • procedura rozbierania i ubierania się dzieci,
11:30- 12:15
 • czynności związane z kulturą dnia codziennego/ pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu- rozkładanie talerzy, kubków sztućców, serwetek/,
 • obiad – uwzględniając poziom sprawności dzieci nauczyciel umożliwia wychowankom komponowanie kanapek z gotowych produktów,
12:15 – 13:45
 • relaksacja: Dwadzieścia minut codziennego kontaktu dziecka z literaturą, muzyką, teatrem i innymi formami kultury – uwzględnienie potrzeb dzieci i życzeń rodziców,
 • zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie z indywidualnym planem rozwoju dziecka,
 • zajęcia ze specjalistami: logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog, pedagog specjalny – usprawniania zaburzonych funkcji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • czynności związane z kulturą dnia codziennego/ pobyt w łazience, samodzielne nakrywanie do stołu- rozkładanie talerzy, kubków sztućców, serwetek/ – podwieczorek,
14:00 – 16:30
 • zabawy w ośrodkach edukacyjnych według preferencji dzieci,
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy swobodne,
 • kontynuacja zajęć ze specjalistami- logopeda, terapeuta pedagogiczny, psycholog, pedagog specjalny,
 • czynności porządkowe w Sali – rytuał pożegnania,
 • kontakty indywidualne z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci  – przekazywanie bieżących informacji o dziecku.