Ramowy plan dnia

6:30 – 8:15

Zabawy według inwencji dzieci: zabawy i ćwiczenia w poszczególnych obszarach edukacyjnych, ćwiczenia ruchowe, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-wyrównawczym i wychowawczym, praca zdzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, planszowe,prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia z elementami logopedii, kinezjiolgii, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

8:15 – 9:00

Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe – śniadanie

9:00 – 10:30

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze z całą grupą dzieci i indywidualne w oparciu
o podstawę programową, realizowane systemem edukacyjno – wychowawczym Marii Montessori z wykorzystaniem specyficznego materiału rozwojowego.

10:30 – 11:15

Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnice i porządkowe.

11:15 – 12:00

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo-gospodarcze, samoobsługowe, zabiegi higieniczne, – obiad.

12:00 – 12:30

Odpoczynek dzieci: lekcje ciszy, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie utworów literatury dziecięcej o charakterze terapeutycznym, wychowawczym i edukacyjnym.

12:30 – 13:45

Wspieranie indywidualnych działań dzieci z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb. Praca z materiałem montessoriańskim, praca wolna dzieci.

13:45 – 14:15

Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowe, samoobsługowe, higieniczne – podwieczorek.

14:15 – 16:30

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy integracyjne, prace porządkowe.