Odpłatność za Przedszkole

Informacje ogólne dotyczące płatności

Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori prowadzi oddziały całodzienne, w których standardowa realizacja zajęć, zgodnie ze statutem placówki, zakłada całodzienną obecność dziecka w przedszkolu. W ramach tych zajęć od godz. 7.30 do godz. 12.30 realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa. Spełniając oczekiwania rodziców przebywanie dziecka w przedszkolu może być wydłużone, zgodnie z czasem pracy placówki, tj. od godz. 6.30 do godz. 16.30. Przy ustalaniu miesięcznej opłaty za świadczenia w przedszkolu przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości:

  • od 6.30 – 7.30 – wolne od opłat
  • od 7.30 – 12.30 – bezpłatna realizacja podstawy programowej
  • od 12.30 – 13.30 – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
  • od 13.30 – 14.30 – 1 zł, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
  • od 14.30 – 15.30 – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
  • od 15.30 – 16.30 – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu

Zajęcia wykraczające poza podstawę programową są bezpłatne i obejmują w szczególności:

  • Działania wspomagające rozwój umysłowy, fizyczny i ruchowy dziecka
  • Działania rozwijające zainteresowania i zdolności dziecka (zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne, przyrodnicze, szachowe)

Koszt dziennego wyżywienia (trzy posiłki) wynosi 9.50 zł.