Prośba o przekazanie 1% podatku

Zgromadzone przez Grupę fundusze są przeznaczane przede wszystkim na:

  • stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym środowiska edukacyjnego do zdobywania wiedzy poprzez działanie i eksperymentowanie (zakup materiałów rozwojowych),
  • wspieranie rozwoju dziecka na miarę jego możliwości (stworzenie i wyposażenie gabinetu terapeutycznego),
  • wzbogacenie bazy przedszkola (zakup urządzeń na plac zabaw).

W formularzu PIT wpisz numer:
KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj: 
10562 – Przedszkole Montessori

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.