Programy wspierające

Programy własne

 1. „ Literatura współczesnych twórców polskich w pracy biblioteki przedszkolnej”
 2. „W świecie muzyki i tańca ”
 3. „Bezpieczny przedszkolak”
 4. „Wielki, mały teatr – wychowanie przez sztukę”
 5. „Więcej ruchu dla maluchów” zabawy i ćwiczenia ruchowe
 6. „Działam, doświadczam, odkrywam” – doświadczenia naukowe przedszkolaka z zakresu zjawisk fizycznych i przyrodniczych
 7. „Czyste powietrze wokół nas” – koordynator na całe przedszkole
 8. „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 9. „ Gimnastyka buzi i języka – zabawy i ćwiczenia artykulacyjne”
 10. „Program terapeutyczny wspierający rozwój funkcji poznawczych”
 11. „Gimnastyka buzi i języka – zabawy i ćwiczenia artykulacyjne”

Programy zajęć dodatkowych

 1. Język angielski – „English is fun”
 2. Religia – „Kocham dobrego Boga”