Programy wiodące

  1. Twórcza adaptacja systemu edukacyjnego Marii Montessori
  2. „Odkryjmy Montessori raz jeszcze” – II miejsce w konkursie ogłoszonym przez MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego
  3. Program profilaktyczno-wychowawczy „W zgodzie ze światem”
  4. Program adaptacyjny „Wkrótce będę przedszkolakiem”
  5. Program pracy z dzieckiem zdolnym
  6. Przedszkolny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka