Programy wiodące

  1. „Odkryjmy Montessori raz jeszcze” – realizowany w oparciu o podstawę programową.
  2. Program profilaktyczno-wychowawczy „W zgodzie ze światem”.
  3. Program adaptacyjny.
  4. Program „Bezpieczny Przedszkolak”.