Programy wiodące

  1. Odkryjmy Montessori raz jeszcze – realizowany w oparciu o podstawę programową.
  2. Program profilaktyczno-wychowawczy W zgodzie ze światem.
  3. Program adaptacyjny.
  4. Program Bezpieczny Przedszkolak.
  5. Program pracy z dzieckiem zdolnym.
  6. Przedszkolny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
  7. Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 roku