Zajęcia

Gwarantowane w ramach opłaty podstawowej.

Praca z dziećmi metodą M. Montessori

Prowadzona we wszystkich grupach przedszkolnych

Zajęcia biblioteczne – prowadząca: mgr Renata Stasiak

W przedszkolu działa biblioteka dla dzieci pod hasłem „Mam zawsze kontakt z książką”, której celem jest rozwijanie zainteresowań książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i rozrywki. Biblioteka udostępnia swoje zbiory raz w tygodniu i prowadzona jest przez panią Renatę Stasiak. W ramach działalności biblioteki dzieci uczą się m.in. dbałości o książki, poznają autorów literatury dziecięcej.

Zajęcia plastyczne – prowadząca: mgr Agnieszka molter

Na zajęcia kółka plastycznego uczęszczają dzieci 4-6 letnie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach dzieci poznają nowe nieznane techniki plastyczne, co  wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką, pobudza do działania i wyzwala ekspresję twórczą. Dzieci z kółka prezentują swoje prace na terenie przedszkola w specjalnym kąciku dla rodziców.

Zajęcia matematyczne – prowadząca: mgr Agnieszka Molter

Są to zajęcia rozwijające  kompetencje matematyczne dzieci oraz zdolność logicznego myślenia. Podczas zajęć organizowane są sytuacje edukacyjne do rozwijania zainteresowań matematycznych przedszkolaków. Poprzez gry, zabawy, ćwiczenia, zagadki, a także rozwiązywanie problemów matematycznych o różnym stopniu trudności dzieci zdobywają konkretne doświadczenia niezbędne do zrozumienia pojęć matematycznych. W trakcie zajęć dzieci uczą się również konstruowania gier opowiadań i gier ściganek o rozbudowanym wątku matematycznym. Zajęcia posiadają również ogromne walory wychowawcze – wyrabiana jest  gotowość do pokonywania trudności, hartowana jest odporność emocjonalna w sytuacjach  zadaniowych, rozwijana jest umiejętność pracy w zespole.

Zajęcia teatralno – taneczne – „Wielki mały teatr” prowadząca: mgr magdalena zagrobelna, elżbieta paryniak

W przedszkolu działa  grupa artystyczna „Słoneczniki”. Na zajęcia kółka uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym 4-6 lat wykazujące uzdolniona artystyczne / taniec, śpiew, teatr. Podczas zajęć wprowadzane są różne ćwiczenia rozwijające poczucie rytmu dzieci, swobodne improwizacje muzyczne oraz zabawy ilustracyjno – muzyczne. Dzieci zdobywają umiejętność poruszania się w przestrzeni, słuchania i wypowiadania się. Biorący w niej udział  dzieci posługują się już nie ruchem spontanicznym, dowolnym, improwizowanym, lecz tanecznym, ściśle określonym i harmonijnym. Zajęcia te cieszą się dużą popularnością zarówno wśród dziewczynek jak i chłopców. Zespół artystyczny reprezentuje przedszkole na przeglądach i festiwalach muzycznych.

Zajęcia badawcze „Działam doświadczam, odkrywam” prowadząca: mgr anna wiśniowska

Realizacja treści przyrodniczych skupia się  wokół takich zagadnień jak: powietrze, woda, gleba, rośliny i zwierzęta, zdrowie (relaks, sport, odżywianie ).
Zajęcia  cieszą się wśród dzieci dużą popularnością. Dają im wiele zadowolenia. Dzięki zajęciom  dzieci rozszerzają wiadomości o przyrodzie, kształtują  podstawowe zachowania przyjazne środowisku, uczą się wnikliwej obserwacji, udoskonalają pracę w grupie. Na zajęcia uczęszczają dzieci 4-6 letnie.

Zajęcia ruchowe – prowadząca: mgr Beata Wójcik

Pod okiem nauczycielki organizowane  są ćwiczenia i zabawy rozwijające ogólną sprawność ruchową dzieci.

Zajęcia rozwijajace narzady mowy – prowadzaca joanna tarczydło

Podczas zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logo rytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

ROBOTYKA – prowadząca: mgr Anna Wiśniowska

Program zajęć rozwijających zainteresowania informatyczne i techniczne „Robotyka” to pomysł na „ożywienie” konstrukcji wykonanych z klocków Lego Duplo Coding Express Education,. Klocki edukacyjne LEGO Education pozwalają dzieciom na zdobywanie praktycznych doświadczeń i naukę przez zabawę. Wykorzystanie edukacyjnych walorów zestawów LEGO DUPLO wspiera rozwój społeczny, emocjonalny i językowy, a także zachęca najmłodszych do podejmowania twórczej aktywności i stanowi przystępne wprowadzenie w świat matematycznych pojęć, kodowania i przedmiotów STEAM.
Program jest bardzo intuicyjny i posiada przyjazny interfejs graficzny, w którym dzieci przeciągają i upuszczają poszczególne ikony odpowiedzialne za określone czynności.
Program ma na celu rozwijanie u dzieci umiejętności pracy zespołowej i współpracy, logicznego myślenia, przygotowania do samodzielnej nauki w przyszłości, rozwijania pasji i chęci zwiększania wiedzy oraz zdolności wizualno – przestrzennych.

JEZYK ANGIELSKI NA WESOŁO prowadząca: – mgr Magdalena Zagrobelna

Efektywne nauczanie języków obcych wśród dzieci w wieku przedszkolnym stało się priorytetem edukacyjnym. Celem programu jest umożliwienie dzieciom nawiązania komunikacji werbalnej poprzez uczestnictwo w zabawach słowno – ruchowych , zaś tematy oraz materiały do nauczania związane są zawsze z otaczającą dziecko rzeczywistością. Stosowane metody związane są z naturalnymi cechami rozwojowymi dziecka mówiąc inaczej dostosowane do poziomu i możliwości każdego dziecka. Umożliwiają stosowanie odpowiednich technik polegających na powtarzaniu rymowanek, słuchaniu historyjek oraz poprzez działanie czyli odgrywanie krótkich ról, dram.

Zajęcia dodatkowo płatne

  • zajęcia logo rytmiczne
  • zajęcia taneczne
  • inne według sugestii rodziców