„Książka (dla) Przedszkolaka”

PROJEKT CZYTELNICZY
Książka (dla) Przedszkolaka

Projekt ten skierowany jest do nauczycieli podejmujących działania  promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków – systematyczne korzystanie z zasobów przedszkolnej biblioteki, organizowanie zajęć, zabaw lub innych inicjatyw zachęcających dzieci do sięgania po książki np. wyjścia do bibliotek, księgarń, głośne czytanie dzieciom bajek przez rodziców zarówno w przedszkolu, jak i w domu, organizowanie spotkań z pisarzami, zapoznawanie dzieci z kanonem literatury dziecięcej, aranżowanie zajęć mających na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej. 

Realizując powyższy projekt wspieramy także małych pacjentów szpitali. Dzieje się to poprzez organizację zbiórek książek, gier, maskotek, materiałów plastycznych, przekazywanych oddziałom dziecięcym. 

Realizacja powyższego projektu z pewnością przyczyni się do promowania czytelnictwa i rozbudzania miłości do literatury już od najmłodszych lat.