Materiały rozwojowe Marii Montessori

To dla dzieci klucz do świata. Są przyjemnym kontrastem do zabawek, łączą w sobie trwałość i piękno, swoją formą zachęcają do działania i odkrywania świata. Do posługiwania się nimi włączone są zawsze różne zmysły, towarzyszą im też procesy motoryczne. Zachęcają do nauki przez działanie, rozwijają kreatywne myślenie, motorykę, zmysły, umożliwiająstopniowanie trudności wykonywanych czynności, a także dokonywanie samokontroli poprawności wykonanego zadania.