Kadra

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podsiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz kursu uprawniające do pracy według zasad pedagogiki Marii Montessori.

Dyrektor Przedszkola

Janina Szajny

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego – specjalność nauczycielska
 • studia podyplomowe pedagogiki Marii Montessori
 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego
 • studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe – edukacja, diagnoza, terapia dzieci i młodzieży z autyzmem

Nauczyciele

Elżbieta Paryniak

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr teologii w zakresie teologii ogólnej
 • studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie wychowania przedszkolnego
 • kurs Montessori I poziom

Renata Stasiak

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr wychowania plastycznego
 • Studium Wychowania Przedszkolnego
 • studia podyplomowe pedagogiki Marii Montessori

Anna Wiśniowska

 • nauczyciel kontraktowy
 • mgr filologii polskiej
 • studia podyplomowe – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • kurs Montessori I poziom
 • studia podyplomowe – logopedia

Beata Wójcik

 • nauczyciel mianowany
 • mgr edukacji wczesnoszkolnej
 • studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne
 • kurs Montessori I poziom
 • studia podyplomowe – logopedia

Magdalena Zagrobelna

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie nauczania zintegrowanego i wychowania przedszkolnego
 • studia podyplomowe – oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe –  język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
 • kurs Montessori I poziom
 • studia podyplomowe – zarządzanie oświatą

Agnieszka Molter

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki specjalność nauczanie początkowe
 • studia podyplomowe z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi
 • kurs Montessori I i II poziom,
 • studia podyplomowe – terapia pedagogiczna

Barbara Kulka

 • nauczyciel dyplomowany
 • studia wyższe zawodowe 3-letnie na kierunku pedagogika w zakresie oligofrenopedagogiki
 • studia podyplomowe – wychowanie przedszkolne
 • mgr pedagogiki specjalność pedagogika wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z edukacją włączającą
 • kurs Montessori I poziom

Joanna Tarczydło

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr pedagogiki specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią
 • kurs Montessori I poziom
 • studia podyplomowe – logopedia

Agnieszka Pigan

 • nauczyciel mianowany
 • mgr pedagogiki specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
 • Kurs Montessori  I poziom

Kamila Piotrowska

 • nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego
 • mgr psychologii specjalność psychologia stosowana

Kinga Kłoda

 • nauczyciel poczatkujący
 • mgr metalurgii w specjalności przeróbka plastyczna
 • Studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne
 • Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

Natasza Mokrzycka

 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr nauczania wychowania fizycznego i rehabilitacji
 • Studia Podyplomowe – gimnastyka korekcyjno-kompensacyjnej