Czas pracy

Czas pracy przedszkola:
w ciągu roku liczba miesięcy 12
w okresie od dnia  1 wrzesnia   do dnia   31 sierpnia
w ciągu dnia od godz.  6:30   do godz. 16:30
przerwa wakacyjna  od dnia  01 lipca do dnia 31 sierpnia

Podczas przerwy wakacyjnej na terenie miasta zawsze jest pełniony dyżur przez dwa wyznaczone przedszkola.