Zadania nauczyciela

Zadania nauczyciela montessoriańskiego można określić w następujących punktach.

 1. Nauczyciel ma obowiązek materialnego porządku: precyzyjnie pielęgnować otoczenie tak, że jest ono zawsze czyste i uporządkowane, usuwać zniszczenia wynikające  z używania materiałów.
 2. Nauczyciel powinien uczyć korzystania z pomocy dydaktycznych. Zapraszająco pokazywać, jak wykonuje się ćwiczenia praktyczne z życia codziennego.
 3. Nauczyciel jest „aktywny”, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem; jest „pasywny”, kiedy to zaznajomienie nastąpiło.
 4. Powinien obserwować uczniów, aby ich siły nie marnowały się na takie błahostki jak szukanie potrzebnych pomocy dydaktycznych lub prośba o pomoc.
 5. Musi spieszyć tam, dokąd go dziecko wzywa.
 6. Powinien słuchać i odpowiadać, kiedy jest do tego zapraszany.
 7. Ma respektować pracujące dziecko bez przerywania mu.
 8. Powinien akceptować ucznia, który popełnił błąd bez poprawiania go.
 9. Powinien akceptować dziecko akurat wypoczywające lub obserwujące pracę innych bez przymuszania go do działania.
 10. Powinien takiemu dziecku pomóc, proponując mu przedmioty, które ono już raz odrzuciło, sugerując czego jeszcze nie zrobiło oraz gdzie popełniło błąd.
 11. Dziecku poszukującemu, nauczyciel powinien dać odczuć swoją obecność, natomiast temu, które zajęło się konkretną pracą, nie może przeszkadzać.
 12. Nauczyciel ukazuje dziecku, że jego praca jest zakończona, że dobrowolnie wyczerpał swoje siły i milcząco ofiaruje mu swoją duszę jako duchowy przedmiot.

Największym osiągnięciem nauczyciela montessoriańskiego jest sytuacja, kiedy dzieci pracują samodzielnie i nie potrzebują jego pomocy i obecności.

Opracowała: Marta Strzelecka